KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Fundacja Rozwoju Dzieci i program SPYNKA docenione przez Sesame Workshop, organizację non-profit stojącą za słynną Ulicą Sezamkową

Fundacja Rozwoju Dzieci została doceniona przez zespół ds. wczesnego rozwoju dzieci (ECD – Early Childhood Development) w Sesame Workshop, organizacji non-profit stojącej za słynną Ulicą Sezamkową. Wśród 30 organizacji w skali świata, docenionych za najbardziej holistyczne podejście do wspierania rozwoju najmłodszych dzieci i ich opiekunów, znajdujących się w sytuacji kryzysów humanitarnych, Fundacja Rozwoju Dzieci jest jedyną organizacją pozarządową z Polski.

Autorzy raportu skoncentrowali się na opisie wybranych programów wsparcia wczesnego rozwoju dziecka (ECD), wdrażanych w kontekście kryzysów humanitarnych w różnych częściach świata z perspektywy potrzeb edukacyjnych i psychologicznych. Program SPYNKA prowadzony przez Fundację Rozwoju Dzieci został opisany w kategorii „Zapewnienie dzieciom wsparcia psychospołecznego”.

Fundacja Rozwoju Dzieci od kwietnia 2022 roku realizuje program SPYNKA na rzecz wczesnego rozwoju dzieci dla rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce. Jako pierwsze powstało centrum typu drop-in na warszawskim Stadionie Narodowym, który w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny stał się punktem rejestracji i czasowego pobytu uchodźców z Ukrainy. Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku w wybranych miastach na terenie całej Polski otwarte zostały punkty  całodziennej opieki dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Dziś w ponad 70 placówkach w całej Polsce maluchy znajdują bezpieczne miejsce do nauki i zabawy. Wsparcie psychologiczne oferowane jest nie tylko dzieciom, ale także matkom i ukraińskim nauczycielom-uchodźcom, którzy po zakończeniu szkoleń kwalifikacyjnych znalazły zatrudnienie w Spynkach. Fundacja Rozwoju Dzieci jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Step by Step (ISSA), sieci ECD dla Europy i Azji Środkowej więc programy szkoleniowe i rozwojowe, które prowadzi wynikają z praktycznych doświadczeń eksperckich i przyczyniają się do budowania zasobów, z których czerpią inne organizacje.

Raport amerykańskich ekspertów Sesame Workshop przypomina i podkreśla znaczenie wczesnego dzieciństwa w rozwoju dziecka, zwracając szczególną uwagę na potrzeby dzieci doświadczonych przez współczesne kryzysy humanitarne, jak wojna, ubóstwo wynikające z klęsk żywiołowych czy brak dostępu do edukacji. Wielosektorowe wsparcie ECD dla małych dzieci i ich opiekunów może zapewnić znaczące poznawcze, zdrowotne, edukacyjne i korzyści ekonomiczne, bezcenne w długoterminowym horyzoncie czasowym.

Naszą misją przy tworzeniu Spynek jest przywracanie dzieciom szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Zapewniamy im przestrzeń do rozwoju przez zabawę i edukację. Szkolimy ukraińskie kobiety do pracy w charakterze opiekunek i edukatorek, zapewniamy im także wsparcie psychologiczne. Wierzymy, że fundamentem naszej wspólnej przyszłości są dzieci, którym to my dorośli, stwarzamy warunki do stabilnego rozwoju pomimo przeciwności losu – podkreśla Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci.