KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

24 sierpnia – Dzień Niepodległości Ukrainy

Fundamentem naszej wspólnej przyszłości są dzieci, którym to my, dorośli, zapewniamy bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo.

Polacy świętują Dzień Niepodległości 11 listopada, Amerykanie 4 lipca, a Francuzi 14 lipca i dla tych, jakże różnych na co dzień narodów, jest to dzień wyjątkowy i pełen symbolicznych uroczystości. W obu przypadkach jest to święto skupione na pielęgnowaniu historii i pamięci o wydarzeniach z przeszłości bez obaw o bezpieczną przyszłość. Jakże inny jest charakter Dnia Niepodległości Ukrainy, który już po raz drugi obchodzony jest w stanie trwających działań wojennych, trudnych do oszacowania ofiar i zniszczeń kraju naszego sąsiada.

Od wybuchu wojny to już drugi Dzień Niepodległości Ukrainy, który tysiące uchodźców obchodzi w Polsce, bo tu otrzymali bezpieczne schronienie, pracę, możliwość powrotu do normalności i codzienności. Wiele z działań wspierających uchodźców i ich rodziny było i nadal jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Wśród nich polska Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, która razem z międzynarodowymi parterami, takim jak Unicef, Plan International czy Choose Love stworzyła ponad 70 placówek w całej Polsce, gdzie ukraińskie dzieci znajdują bezpieczne miejsce do nauki i zabawy.

Miejsca te nazwane zostały Spynkami, gdyż słowo „spynka” po ukraińsku określa plecy bądź oparcie krzesła, a po polsku brzmi podobnie jak spinka czy spinacz, czyli przedmioty mające moc łączenia i porządkowania.

Spynki działają w oparciu o autorską formułę wypracowaną przez specjalistów Fundacji w dziedzinie wczesnej edukacji. Punkty opieki dla najmłodszych dzieci w wieku 1-3 lat oraz także placówki pełniące rolę przedszkoli dla dzieci w wieku 4-5 lat oferują kompleksowe zajęcia dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, wyżywienie oraz profesjonalne wsparcie psychologiczne. W ramach programu oferowane jest także wsparcie dla rodziców, a szczególnie kobiet – matek, które także są ofiarami wojny. Dzięki całodziennej opiece świadczonej w punktach opieki mogą one zadbać o swoje zdrowie, w tym psychiczne, podjąć pracę i zarazem odzyskać pewność siebie.

„- Naszą misją jest przywracanie dzieciom szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Zapewniamy im przestrzeń do rozwoju przez zabawę i edukację. Szkolimy ukraińskie kobiety do pracy w charakterze opiekunek i edukatorek, zapewniamy im także wsparcie psychologiczne. Wiemy, że fundamentem naszej wspólnej przyszłości są dzieci, którym to my dorośli, stwarzamy warunki do stabilnego rozwoju pomimo przeciwności losu. W dniu Niepodległości Ukrainy nasza praca zyskuje dodatkowy kontekst – powrót do normalności i odbudowa kraju po wojnie staną się zapewne udziałem tych dzieci którym teraz staramy się w Spynkach zapewnić normalne dzieciństwo.” – podkreśla Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci.
Intensywne programy szkoleniowe prowadzone przez Fundację kończą się przyznaniem kwalifikacji opiekunek w żłobku lub opiekunek dziennych. Tylko w sierpniu, pod kursie rozpoczętym na początku tego roku, aż 188 opiekunek odebrało zaświadczenia o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych.

O znaczeniu tych kursów i samych SPYNEK tak mówi Iryna, psycholog zatrudniona w Poznaniu:
„- To miejsce, w którym mogę się rozwijać. Dobre miejsce dla przyszłego pokolenia Ukraińców, które będzie budować Ukrainę w przyszłości, wzorując się na europejskich standardach. Spynka to dla mnie uczucie wsparcia dla każdej osoby.”