KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Łódzkie i Wielkopolska! Zapraszamy do udziału w projekcie “Z Małym Kolbergiem po kraju”

mkLokalne tradycje są ważne

Wyprawy do prababcinej izby, Dożynki z wiejskiej tradycji wyrosły, Zabawy naszych babć i dziadków, Baśniowa wioska Kolberga… to tylko niektóre tematy  zajęć prowadzonych przez animatorki i animatorów programu Mały Kolberg (więcej informacji)

Projekt „Z Małym Kolbergiem po kraju” skierowany jest do osób pracujących z małymi dziećmi (do 10 roku życia) między innymi  w bibliotekach, ośrodkach kultury, świetlicach, muzeach, przedszkolach, szkołach podstawowych.

Projekt odbywa się w dwóch regionach: Wielkopolsce i Łódzkiem od czerwca 2016 do czerwca 2017.

Uczestniczki i uczestników projektu zaprosimy na trzy bezpłatne 2-dniowe szkolenia z artystami praktykującymi tradycyjne style muzyki, tańca i zabaw dziecięcych.

Szkolenia przeprowadzą: Gęsty Kożuch Kurzu z łódzkiego oraz Duet z Wiwatem z Wielkopolski i ekspertka z Fundacji Rozwoju Dzieci.

Wspólnie przyjrzymy się tradycjom regionalnym i lokalnym oraz będziemy szukać dla nich miejsca w świecie małego dziecka.

Tematyka szkoleń: rola zabawy w życiu dzieci, nauka lokalnych zabaw, tańców i piosenek prowadzona przez artystów zajmujących się muzyką tradycyjną, znaczenie tradycji dla rozwijania tożsamości dzieci, podejście projektowe w pracy z dziećmi, włączanie seniorów do wspólnych działań, tworzenie scenariuszy zajęć na bazie lokalnych zasobów kulturalnych.

Terminy szkoleń:

Pierwsze:

  • dla uczestniczek/ uczestników z łódzkiego w Łodzi 10-11 czerwca 2016 roku
  • dla uczestniczek/ uczestników z Wielkopolski w Poznaniu: 20-21 czerwca 2016 roku

Drugie: między 14 a 18 listopada 2016 roku oraz w marcu 2017 roku.

Trzecie: marzec 2017 rok.

Wykorzystując wiedzę i materiały ze szkoleń uczestniczki oraz uczestnicy poprowadzą zajęcia z dziećmi w swoich społecznościach.

Wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami projektu będziemy tworzyć  “Niezbędnik Małego Kolberga” – publikację on-line pomocną wszystkim tym, którzy chcą przybliżać dzieciom bogactwo tradycji lokalnych w swoich środowiskach.

Co można zyskać:

  • wyjątkową tematykę zajęć z dziećmi wpisującą się w podstawy programowe
  • opiekę merytoryczną przez cały czas trwania projektu
  • drobne wyposażenie do zajęć muzycznych z dziećmi
  • konsultacje on-line i telefoniczne
  • wizyty muzyków w placówkach, w których działają uczestniczki/ uczestnicy projektu

TERMINY REKRUTACJI:

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja 2016 roku do godziny 16:00:

wypełnij formularz zgłoszeniowy http://goo.gl/forms/Daukb72jqH

Wyniki rekrutacji ogłosimy 31 maja 2016 roku na stronie www.frd.org.pl oraz w informacjach mailowych do osób zgłaszających się.

Zapraszamy

do przygody i odkrywania razem z dziećmi bogactwa tradycji własnej okolicy!

Działanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk