KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Debata gwiaździsta: Biurokracja w szkole. Podnoszenie jakości kształcenia czy ograniczanie autonomii?

ODE_UG

DEBATA GWIAŹDZISTA[1]:
UNIWERSYTET GDAŃSKI, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA 2016, GODZ. 1000 – 1230,
 
BIUROKRACJA W SZKOLE
PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA CZY OGRANICZANIE AUTONOMII?

Organizatorzy: Uniwersytet Gdański: Wydział Nauk Społecznych-Instytut Pedagogiki,

Fundacja Obywatele dla Edukacji

Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul.Bażyńskiego 4, aula S-205

PROGRAM

1000 Powitanie; przedstawienie uczestników panelu dyskusyjnego – Dyrektor Instytutu     Pedagogiki, prof. Sławomira Sadowska
1015 – 1115 Panel 1.:  CO NAS GRYZIE? NAUCZYCIELE O KONDYCJI WŁASNEJ PRACY ZWIĄZANEJ Z WYMAGANIAMI W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA JEJ PRZEBIEGU I WYNIKÓW

Uczestnicy panelu: Anna Dereń, Dyrektor Centrum Innowacji Edukacyjnych w Kartuzach; Zofia Grudzińska, Fundacja Obywatele dla Edukacji; dr Alicja Komorowska-Zielony, UG; Carme Royo, European Universities Continuing Education Network; Hanna Sempka, Dyrektor I Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku

Wprowadzenie:

  • Prezentacja „pakietu dokumentacji” obowiązującej nauczyciela – Zofia Grudzińska, Fundacja Obywatele dla Edukacji
  • Prezentacja rekomendacji – rezultatów badania jakości kształcenia w kontekście idei Lifelong Learning w uczelniach europejskich (projekt COMMIT) – Carme Royo, European Universities Continuing Education Network

Moderowanie debaty: prof. Maria Mendel i prof. Tomasz Szkudlarek, UG

1115 – 1130 Przerwa kawowa
1130 – 1230 Panel 2.: Dalsza część debaty oraz wynikające z niej WNIOSKI I REKOMENDACJE
1230 Podsumowanie i zakończenie Debaty (organizatorzy: UG oraz Fundacja Obywatele dla Edukacji)

DO POBRANIA

[1]                     Odbędzie się w tym samym czasie, w trzech polskich uczelniach.