KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Łódź – Projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Uczestniczka projektu “Z Małym Kolbergiem po kraju” zaprasza na organizowaną przez siebie konferencję, która rozpoczyna bardzo ciekawy projekt.

Projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA skierowany jest do szkół podstawowych i nauczycieli, którzy chcieliby włączyć aspekty kultury ludowej we wspólne, wraz z dziećmi, działania edukacyjne, a także nawiązać współpracę z innymi szkołami oraz wdrożyć elementy międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Składa się on z kilku etapów, podczas których podejmowane będą aktywności wielostronnie rozwijające uczniowski potencjał twórczy, przybliżające kulturę i przyrodę wybranych regionów Polski.

Szkoły, które wykonają wszystkie zadania określone w projekcie otrzymają Certyfikat “SZKOŁA W KRĘGU TRADYCJI I KULTURY”

Projekt realizowany przez doradców metodycznych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod patronatem Fundacji Rozwoju Dzieci i projektu “Mały Kolberg”.

Więcej o projekcie na stronie internetowej: https://swietlicowokolorowo.wordpress.com

Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

1- Konferencja inaugurująca działania projektowe 21.10.2016, godzina 16.00, siedziba ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115

2- “W murowanej piwnicy-taneczne podróże po regionach Polski”- cykl warsztatów tanecznych, z ktorych pierwszy (dla regionu krakowskiego) odbędzie się 26.10.2016, godzina 16.00, siedziba ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115

3- “Wycinanki, malowanki- artystyczne inspiracje regionami Polski”- cykl warsztatów plastycznych odbywających się na przełomie grudnia i stycznia

Zadanie I
FOTOREPORTAŻ : “REGIONALNE ŚWIĘTA I OBRZĘDY”
termin nadsyłania prac: koniec stycznia 2017

4- “Przewodnik po Polsce-lapbook dla młodszego kolegi”- warsztaty przybliżające formę lapbooka, jako rodzaju interaktywnej książki odbywające się w lutym

Zadanie II
PRZEGLĄD TANECZNY: “LUDOWE BALE W KARNAWALE”
termin: luty 2017

Zadanie III 
ZAPOZNANIE Z PRZEKAZANYMI PRZEZ STARSZYCH UCZNIÓW LAPBOOKAMI
termin: marzec 2017

5- ” Multimedialne podróże po Polsce: quizy on-line”- warsztaty doskonalące umiejętność tworzenia quizów on-line i kodów QR odbywające się w kwietniu

Zadanie IV
DZIEŃ Z QUIZEM O POLSCE
termin: kwiecień 2017

Zadanie V
FILMIK “TRADYCJE, OBRZĘDY, WIERZENIA, LEGENDY”
termin: maj 2017

PROJEKT ZAKOŃCZY SIĘ PRZEGLĄDEM LUB PIKNIKIEM 

“ARTYSTYCZNA SZTAFETA REGIONALNA, CZYLI W ŁODZI POLSKA CAŁA”

Osoby odpowiedzialne:
Katarzyna Kasprzyk (doradca metodyczny świetlic szkolnych )
kasiaagatakasprzyk@gmail.com
Anna Romańska (doradca metodyczny przyrody )
anna.romanska@epf.pl

Projekt „Z Małym Kolbergiem po kraju” organizowany jest przez Fundację Rozwoju Dzieci przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje o projekcie: https://www.frd.org.pl/programy/z-malym-kolbergiem-po-kraju-wielkopolska-i-lodzkie-2016-2017

Nagrania i opisy zabaw dla dzieci, wiedza: http://malykolberg.pl

http://youtube.com/malykolberg | http://facebook.com/malykolberg