KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Dzieci i rodzice mają głos!

W ramach projektu “Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci” trwają intensywne poszukiwania odpowiedzi na pytanie – jakie są potrzeby rodzin z małymi dziećmi? W Lipinach, Łodzi, Łomży, Opocznie, Otwocku i Warszawie organizacje społeczne i spółdzielnie socjalne docierają do dzieci, rodziców oraz kadry placówek edukacyjnych, aby dowiedzieć się: czego im brakuje w lokalnej ofercie? Jak można ją zmodyfikować, aby lepiej służyła całym rodzinom? Do końca roku organizacje przeprowadzą lokalne partycypacyjne diagnozy potrzeb, opracują raport oraz rekomendacje.

„Wszyscy badani (dzieci, rodzice i nauczyciele) są zgodni, że dzieci w badanej grupie wiekowej chcą, lubią i potrzebują kontaktów z rówieśnikami. Dzieci potrzebują różnorodnych form aktywności ruchowej i artystycznej. Lubią bawić się w grupie i rywalizować ze sobą.

Prowadzący badanie zauważyli, że niewielu rodziców widzi potrzebę zajęć specjalistycznych (np. logopeda) – zauważają i piszą o tym nauczyciele.” – wstępne wnioski z jednej z prowadzonych diagnoz.

Po co pytać rodziców i dzieci jakie są ich potrzeby?

slajd3 slajd2

Jeśli chcą Państwo przeprowadzić diagnozę potrzeb w swojej społeczności zachęcamy do lektury raportu z diagnozy zrealizowanej w podwarszawskiej gminie Piaseczno – https://www.frd.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/RAPORT_Piaseczno_2015_2016_.pdf