KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Fundacja Rozwoju Dzieci w Ruchu społecznym Obywatele dla Edukacji

FRD_ODEFundacja Rozwoju Dzieci uczestniczy w działaniach ruchu Obywatele dla Edukacji. Popieramy postulaty zmian w edukacji i dążenie do obywatelskiej polityki edukacyjnej. Niedawno uczestniczyliśmy w Raporcie Obywatelskim podsumowującym zmiany w edukacji ostatniego półrocza.  O tym, jaki wpływ miały one na edukację przedszkolną mówiła między innymi Teresa Ogrodzińska – zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z tego wydarzenia.

Obywatele dla Edukacji to ruch społeczny, który gromadzi osoby i organizacje działające na rzecz polskiej szkoły. Niektóre postulaty OdE:

– Konieczność systemowej zmiany w zakresie rozwoju przywództwa w oświacie i zwiększenia autonomii szkoły
– Dyrektor liderem społeczności szkolnej budującym kapitał społeczny, a nie tylko administratorem
– Wypracowanie zasad systematycznej wymiany informacji o dziecku, między rodzicami i nauczycielami, jako zadanie każdej szkoły
– Wypracowanie modelu współpracy szkoły z jej otoczeniem
– Systemowe wsparcie dla rodziców
– Edukacja pracowników szkoły
– Rezygnacja z podstawy programowej – zamiast tego czytelne standardy egzaminacyjne

20 czerwca 2016 r. odbyło się organizowane przez Obywateli dla Edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Fundację „Przestrzeń dla Edukacji” spotkanie podsumowujące zmiany w oświacie ostatnich sześciu miesięcy.

Głos w sprawie edukacji przedszkolnej zabrała Teresa Ogrodzińska z Fundacji Rozwoju Dzieci. Teresa Ogrodzińska podkreśliła stanowisko Komisji Europejskiej z 2011 roku mówiące o wczesnej edukacji dzieci w kontekście ich prawidłowego rozwoju i dobrego startu życiowego.

Zmiany ostatniego półrocza dla edukacji przedszkolnej oznaczają, przede wszystkim z uwagi na cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, problem z dostępnością miejsc w przedszkolach. Powrót sześciolatków do przedszkoli ogranicza dostęp dla dzieci 3- i 4-letnich. Cofnięty został również obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. Nie powstała dotąd nowa podstawa programowa.

Więcej o zmianach w edukacji przedszkolnej można zaleźć w prezentacji Edukacja przedszkolna. Konsekwencje wprowadzonych zmian oraz w transkrypcji Raportu Obywatelskiego znajdującego się na stronie: https://przestrzendlaedukacji.files.wordpress.com/2016/06/transkrypcja.pdf

SONY DSCSONY DSC

fot. Ela Królikowska

Do ruchu włączyć się można na stronie: http://obywateledlaedukacji.org/#dolacz