Prowadzone przez nas od dwóch lat punkty opieki dziennej dla najmłodszych dzieci okazały się niezwykle potrzebnym i sprawdzonym programem.  Głównymi beneficjentami programu Spynka są dzieci w wieku od 1 do 6 lat oraz ukraińskie kobiety, które otrzymały możliwości szukania pracy lub doskonalenia swoich zawodowych kompetencji. Dostęp do opieki nad dziećmi…...