Układanka WARSZAWA –  Czy dzieci mogą mieć wpływ na miasto? 7 listopada, Klubokawiarnia „Stacja Muranów”ul. Gen. Andersa 13, godz. 11-13 www.isp.org.pl/konferencje,1,459.html Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny Instytutu Spraw Publicznych. Wśród panelistów Areta Wasilewska-Gregorowicz z Fundacji Rozwoju Dzieci wraz z 11-letnim synem Feliksem Gregorowiczem. Od aktywności  mieszkańców i otwartości władz zależy, jak będzie…...