KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Grupy Zabawowe na Facebooku!

Do Wszystkich, którzy prowadzą i uczestniczą w zajęciach Grup Zabawowych! Założyliśmy grupę na portalu społecznościowym Facebook, aby wszyscy, którzy prowadzą i uczestniczą w zajęciach Grup Zabawowych i chcą wspierać rozwój małych dzieci – mieli możliwość wymiany doświadczeń, pomysłów na zajęcia, informacji o swoich sukcesach i problemach. Zachęcamy Was do zapisywania…...

Czytaj więcej...

Kolejny etap projektu “Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem”

Nadszedł czas, aby animatorki z projektu “Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” wykorzystały w praktyce wiedzę zdobytą na majowym szkoleniu. Od lipca rusza kolejny etap projektu – wizyty w rodzinach zagrożonych wykluczeniem z terenu 4 gmin: Piecki, Przeworsk, Rawa Mazowiecka oraz Zarzecze. Podczas wizyt animatorki przedstawiają rodzinom gminną ofertę skierowaną…...

Czytaj więcej...

II Kongres Edukacja i Rozwój

Jesteśmy wraz z Instytutem Komeńskiego patronem II Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 22-23 października 2015 r. w Warszawie. Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych,…...

Czytaj więcej...