KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Wszystko polega na szacunku – czyli dzieci w żłobkach

Dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennego opiekuna itd. – po prostu małe dzieci. Jak się nimi dobrze opiekować, jak pomóc w rozwoju, jak nie narzucać swojej wizji świata? O tym przez prawie rok dyskutowaliśmy w gronie ekspertów. I narzuciliśmy sobie konieczność dochodzenia do konkretów, niepozostawania tylko na poziomie wartości,  ogólnych haseł, z którymi  wszyscy się zgadzamy (choćby z tytułowym szacunkiem), ale sprowadzania ich do praktyki. Co to znaczy, że szanujemy dziecko, w jakich sytuacjach się to objawia? To była fascynująca praca. Dziękujemy całemu cudownemu zespołowi! Czyli: Barbarze Czubak – kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Gminie Jastków, Blance Adamczuk – dyrektorce Przedszkola Integracyjnego 247 w Warszawie, Bożenie Kurelskiej – kierownikowi publicznego żłobka w latach 2004–2018 i trenerce, Ewie Iwińskiej – założycielce i dyrektorce warszawskich żłobków „Pomelo” i „Avocado”, Kamili Wichrowskiej – pracownikowi naukowemu Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Krzysztofowi Rutkowskiemu – trenerowi Familylab Polska, Monice Ebert – ekspertce w zakresie funkcjonalności przestrzeni w żłobkach (Zegar Słoneczny, sp. z o.o.), Oldze Wysłowskiej – pracownikowi naukowemu Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Paulinie Irisik – dietetykowi, specjaliście ds. żywienia małych dzieci, Tahminie Rajabovej – konsultantce wczesnej edukacji w Tadżykistanie, Tanji Olszańskiej – trenerce Scherer Leadership Center, Teresie Kot – wójtowi gminy Jastków, Uli Malko – psycholożce i mediatorce z Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce. Dziękujemy my, czyli zespół Fundacji: Monika Rościszewska-Woźniak (kierownictwo), Teresa Ogrodzińska, Magdalena Woźniak-Frymus, Dominik Kmita i Ewa Rościszewska.

A oto efekty:

Po pierwsze: Zobaczcie reportaż z konferencji, podczas której wyprawialiśmy w świat wypracowane przez grono ekspertów standardy jakości opieki i edukacji dzieci do lat 3

Po drugie: zaglądajcie na stronę www.najmlodsi.org.pl. Oprócz standardów będziemy tam publikować dobre praktyki, zdjęcia, filmy, badania i inne materiały.

Po trzecie: możecie pobrać publikację, zawierającą wszystkie wypracowane przez nas standardy i wskaźniki.  Trzeba jednak mieć świadomość, że – jak to w publikacji – treść pozostanie niezmienna, a my pracując z placówkami nad wdrażaniem standardów będziemy je poddawać bieżącej ewaluacji, może się więc okazać, że za jakiś czas dojdą lub “odejdą” któreś zapisy. I publikacja straci co nieco na swojej aktualności. Tak więc pamiętajcie, że to strona www.najmlodsi.org.pl jest dla nas głównym medium prezentacji standardów.