KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Szurek, dziewczoczek, famelijo, foterek, matulka, ópa, óma, buksy, rok, westa… w Olsztynie w przedszkolu

Relacja Pani Magdaleny Wróblewskiej z Przedszkola Miejskiego nr 21 w Olsztynie z zajęć “Mały Kolberg”, przeprowadzonych metodą projektów.

“Przedszkolaki bardzo chętnie podejmowały różnego rodzaju aktywności (zabawowe, taneczne oraz przyśpiewkowe), “Krasnale” chętnie uczyły się nowych zabaw i śpiewały nowe przyśpiewki (“Maczek”, “Talar”, “Myszko, myszko”; “Szewc”, “Wróbelek”, “Baran”).

Zdecydowana większość dzieci i ich rodziców była aktywnie zaangażowana w realizację naszego tematu – rodzice chętnie pomogli dzieciom w przygotowaniu prezentacji nt. “Zabawy i zabawki naszych rodziców i dziadków” (zaznaczenie na mapach Polski miejscowości, z których pochodzą w/w bliscy dzieci; porównanie sposobów zabaw, miejsc wybieranych do zabawy oraz sposobów spędzania wolnego czasu, nauka zabaw przekazanych przez rodziców i dziadków), zaopatrzyli w różnego rodzaju przedmioty, książki, broszury dotyczące Olsztyna i Warmii oraz przedmioty do naszego kącika “z duszą” m.in. żelazko z duszą, lampę naftową, kankę na mleko oraz mapę Warmii z 1921 roku, pomagali dzieciom w wyszukiwaniu odpowiedzi na “Pytania na dziś” (dotyczące naszego miasta i regionu).

Przedszkolaki odbyły wycieczkę – “Szlakiem św. Jakuba patrona Olsztyna” oznaczonym symbolem “muszelki”, samodzielnie poszukując wyznaczonej trasy (posługiwały się mapą i podążały według nakreślonych na niej strzałek), zdobyły jedną z czterech pieczątek świadczących o przejściu trasy pielgrzymkowej (pozostałe do zdobycia z rodzicami), zwiedziły zabytki architektoniczne oraz próbowały dostrzegać różnice w konstrukcji budowli a także wyodrębniać nowe i stare budynki. Dzieci z naszej grupy miały możliwość spotkania się z Ritą Kostka – promotorką kultury i tradycji Warmińskiej w regionie. Podczas tego spotkania dzieci słuchały śpiewu pieśni warmińskich, utrwaliły i poznały słowa w gwarze warmińskiej (szurek, dziewczoczek, famelijo, foterek, matulka, ópa, óma, buksy, rok, westa, zianuszek), a takżedowiedziały się ciekawostek dotyczących stroju warmińskiego (komu czepiec, komu wianuszek, strój codzienny i odświętny), jakie zwyczaje towarzyszyły zamążpójściu – skrzynia z wianem, a także poznały zabawy i sposób spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Warmii oraz zwyczaje i tradycje związane z “diabelskimi skrzypcami”, tańcem z “brzydalem”.

Przedszkolaki poznały legendy dotyczące powstania miasta, wyboru św. Jakuba patronem Olsztyna oraz powstania źródeł Łyny, dowiedziały się, że ważnym i znanym mieszkańcem Olsztyna był przez pięć lat Mikołaj Kopernik oraz że obronił on gród przed natarciem wojsk krzyżackich. Poznały także postać “baby pruskiej” – wcale nie baby tylko mężczyzny, jako posągu granicznego mającego na celu odstraszanie obcych plemion. Dzieci “poznały” założyciela miasta Jana z Łajs, który nadzorował prace budowlane w Olsztynie z polecenia Kapituły Warmińskiej, a także dowiedziały się kiedy Olsztyn zyskał prawa miejskie i ile ma lat (31.10.1353r. – obecnie ma 662 lata). Zapoznały się z symbolami miasta (herb, logo, flaga) oraz słuchały hymnu “O Warmio moja miła”, do którego muzykę skomponował Feliks Nowowiejski (jeden ze sławnych mieszkańców Warmii). Miały także możliwość praktycznej działalności kulinarnej – wypiek rogalików św. Jakuba – jako podziękowanie swoim najbliższym za pomoc w realizacji podejmowanego zagadnienia oraz miły akcent kończący realizację projektu.

Realizacja tematyki w ten sposób – metodą projektów – umożliwiła dzieciom większe zaangażowanie się, poświęcenie oraz przekierowanie uwagi na tematy i zagadnienia istotne nieznane czy nurtujące dzieci, a tym samym pozwoliła na bardziej świadome uczestnictwo w procesie uczenia się, badania i odkrywania (tu tajemnic, ciekawostek, regionu).”