KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Doradca Fundacji na kongresie holistycznego podejścia do wzroku

XXV International Holistic Vision Congress w Hiszpanii

Mikołaj Markiewicz uczestniczył  w XXV międzynarodowym kongresie dotyczącym holistycznego podejścia do wzroku, który miał miejsce w Madrycie w dniach 30.10-03.11. 2015 r.

Omówił  konferencję „Wzrok a trudności szkolne – wyzwanie XXI wieku” zorganizowaną przez Fundację Rozwoju Dzieci 19 marca 2015 r. pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawił plany działań Fundacji Rozwoju Dzieci w zakresie profilaktyki wad wzroku i przezwyciężania trudności w nauce poprzez pracę z oczami. Poprowadził też trzygodzinne warsztaty na temat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zarówno prezentacja jak i warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników Kongresu. Zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie w Hiszpanii dwudniowych warsztatów na temat wyrównywania szans edukacyjnych dzieci poprzez profilaktykę wad wzroku.

Więcej informacji o Kongresie à www.ihvcmadrid2015.com