Szkolenie przygotowuje do utworzenia i prowadzenia Grupy Zabawowej, w której uczestniczą dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia i ich rodzice

Animator Grup Zabawowych

 

Dla kogo? Grupa docelowa:

  • opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie
  • rodzice

Opis i cel szkolenia:

Grupa Zabawowa to propozycja nowej formy edukacji pozwalająca matkom i ojcom rozwijać umiejętności organizacyjne i wychowawcze, a jednocześnie tworzyć dobre środowisko wspomagające rozwój dzieci.

Grupy Zabawowe to systematyczne spotkania rodziców i dzieci pod kierunkiem Animatora. Grupy spotykają się 1-2 raz w tygodniu na 2-4 godziny (przeczytaj więcej o Grupach Zabawowych).

Forma szkolenia:

Szkolenie przeprowadzane w grupach 10-12 osobowych. Składa się z dwóch komponentów:

  • 3-godzinnego wideospotkania online
  • jednodniowego warsztatu w terenie (najczęściej w sobotę) – 7 godzin (np. w godz. 9-16). Uczestnicy spotykają się w bazie, część zajęć

Czas trwania szkolenia:

  • 10 h (2 dni)

Cena szkolenia:

  • 360 zł/osobę

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres szkolenia@frd.org.pl