KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Sprostowanie

Do Redakcji Gazety Wyborczej

W odpowiedzi na treści dotyczące Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego zawarte w artykule Wojciecha Czuchnowskiego pt. „Dojna zmiana w PGNIG 2” (Gazeta Wyborcza, 13.10.2016) informujmy:

Po pierwsze

Monika Rościszewska Woźniak nie była współzałożycielką Fundacji. Założycielami Fundacji są: Teresa Ogrodzińska i Mikołaj Markiewicz, zaś przewodniczącym Rady Fundacji od chwili jej powstania jest prof. Adam Frączek. W okresie sierpień 2003 – listopad 2011 Monika Rościszewska Woźniak pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji.

Po drugie

Monika Rościszewska Woźniak nie jest założycielem ani udziałowcem spółki Instytut Komeńskiego. Spółka została założona w 2011 r. przez zarząd Fundacji. Instytut Komeńskiego prowadzi szkoleniową działalność komercyjną – zgodnie ze statutem cały zysk spółki jest przekazywany na cele statutowe Fundacji. Na prośbę zarządu Fundacji w grudniu 2011 r. Monika Rościszewska Woźniak została prezeską spółki Instytut Komeńskiego, jednocześnie składając rezygnację z funkcji w zarządzie. Od grudnia 2011 r. nie brała od Fundacji żadnego wynagrodzenia.

Po trzecie

Fundacja od 2003 r. prowadzi różnorodne działania wyrównujące  szanse edukacyjne małych dzieci mieszkających na terenach wiejskich. Jest wspierana przez sponsorów publicznych i prywatnych oraz osoby indywidualne poprzez darowizny i wpłaty 1%. Fundacja od lat otrzymuje darowizny i wpłaty 1% od Rodziny Woźniaków. We wrześniu 2016r. otrzymaliśmy darowiznę w wys. 35 tys. zł. od Piotra i Moniki Woźniaków.

Powyższe wyjaśnienia zostały umieszczone na stronie internetowej FRD.

Uważamy za zasadne umieszczenie ich także w Gazecie Wyborczej.

Teresa Ogrodzińska

Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego