KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Spotkaliśmy się po raz drugi, żeby rozmawiać o Korczaku

20 maja odbyło się drugie spotkanie z cyklu Życie rzeczywiste, nie zapowiedź. Idee Korczaka we współczesnej praktyce pedagogicznej. Spotkanie prowadziła dr Katarzyna Gawlicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Podstawę do dyskusji stanowił następujący fragment:
<<Ilekroć nie posłucha, mam w rezerwie siłę. Mówię: „Nie odchodź, nie rusz, odsuń się, oddaj”. Ono wie, że musi. (…). Poczucie niemocy wychowuje cześć dla siły; każdy, już nie tylko dorosły, ale starszy i silniejszy, może brutalnie wyrazić niezadowolenie, siłą poprzeć żądanie i wymóc posłuch: może skrzywdzić bezkarnie.>>
(Korczak, Prawo dziecka do szacunku, wyd. 2012, str.8)
Dyskutowaliśmy o rozwiązaniach, które Korczak wprowadzał w Domu Sierot oraz możliwości podejmowania decyzji przez dzieci w przedszkolu. Zastanawialiśmy się, jak można zachęcać dzieci do podejmowania decyzji? Jakie mechanizmy, jakie działania, jakie rozwiązania będą temu sprzyjały? Jak dorośli mogą dowiedzieć się, czego faktycznie chcą dzieci?
I przede wszystkim dzieliśmy się doświadczeniami i szukaliśmy inspiracji – między innymi w niemieckich przedszkolach, które mogliśmy “odwiedzić”, dzięki zdjęciom przywiezionym przez Kasię Gawlicz.

 

 

 

Kolejne spotkanie już 16 czerwca!