KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Rola ojca w wychowaniu, zazwyczaj niedoceniana

Rola ojca w wychowaniu, zazwyczaj niedoceniana i rzadko wspominana, dziś wysuwa się na pierwszy plan w wielu programach pomocy społecznej oraz placówkach dla dzieci i młodzieży. Hamad Nasser, autor artykułu Współpraca z ojcami – „nowi ojcowie”  z numeru 24 pisma Dzieci w Europie opowiada o działalności berlińskiej grupy ojców.

Działania grupy ojców w dzielnicy Schöneberg (Berlin), które osobiście miałem okazję dokumentować, rozwijają się w błyskawicznym tempie. Podobne inicjatywy doprowadziły już do znaczącej zmiany w postrzeganiu obowiązków wychowawczych w domu i w miejscu pracy.

Jedną z oznak było zaangażowanie mężczyzn w zmianę przepisów dotyczących urlopu rodzicielskiego. Według Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny w 2004 roku urlop ten wzięło zaledwie 4,9% ojców. Ta liczba wzrosła obecnie do 23,6%, co oznacza, że z urlopu korzysta dziś niemal co czwarty ojciec, a w Berlinie ten odsetek jest jeszcze wyższy, gdyż sięga 30%. Urlop ojcowski jest powszechnie akceptowany przez pracodawców i społeczeństwo,
a wyczerpujące informacje na ten temat można uzyskać w urzędach oraz w Internecie.

Współczesne ojcostwo wymaga nowego określenia obowiązków rodzinnych i rodzicielskich, i zmusza do odpowiedzi na wiele pytań. Jak pogodzić rolę żywiciela rodziny z rolą wychowawcy? Jakie można zaproponować ojcom sposoby spędzania wolnego czasu z dziećmi? W jaki sposób zachęcić ich do udziału w życiu społeczności lokalnej oraz inicjatywach obywatelskich? Musieliśmy pomóc ojcom odnaleźć właściwy kierunek w gąszczu różnorodnych wymagań.

Cały artykuł:
https://www.frd.org.pl/repository/upload/DwE24_www3.pdf