KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

“Razem dla dzieci” – podsumowanie

Z końcem sierpnia zakończyliśmy trwający od maja 2016 roku projekt “Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”. Naszym celem było wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych działających na rzecz małych dzieci i ich rodzin.

W ramach projektu:
– Wyposażyliśmy 24 osoby w umiejętności miękkie w zakresie rozwiązywania konfliktów.
– Organizacje przeprowadziły 8 lokalnych partycypacyjnych diagnoz potrzeb rodzin z małymi dziećmi przy udziale 60 przedstawicieli i przedstawicielek społeczności (rodzice, liderzy), władz samorządowych i instytucji lokalnych (przedszkoli, szkół, bibliotek).
– 100 przedstawicieli i przedstawicielek społeczności i władz lokalnych uczestniczyło w spotkaniach prezentujących raporty z diagnozy.
– Wyposażyliśmy 29 osób w umiejętności w zakresie pracy z małymi z dziećmi (szkolenie z Grup Zabawowych i metody projektów badawczych).
– 271 dzieci i 93 rodziców uczestniczyło w innowacyjnych zajęciach rozwojowych.

Dzięki udziałowi w projekcie organizacje wzmocniły swoje zasoby, poszerzyły ofertę oraz wyszły do społeczności lokalnej.

Wkrótce opublikujemy broszurę online podsumowującą działania w projekcie.

Więcej o projekcie dowiecie się z tej strony.

Projekty badawcze – zajęcia dla dzieci:

kooperatywa

tymianki

naszdomek fr1

Raporty z diagnozy potrzeb:

raporty_fio