KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Przygotowania do realizacji diagnoz

Zarówno w Olszynie jak i Niwiskach odbyły się dwudniowe spotkania, których celem było przygotowanie diagnozy potrzeb rodzin z dziećmi do 4 r. ż. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy gminy, którzy jednocześnie są pracownikami Urzędów Gminy, bibliotek, Domów Kultury. Były również osoby, które nie są związane z lokalną administracją – właściciele prywatnych przedszkoli, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz rodzice zainteresowani funkcjonowaniem Centrum.

Na dzień dzisiejszy w gminach rozprowadzane są ankiety dla rodziców, przeprowadzane są wywiady, zbierane są dane ilościowe dotyczące małych dzieci. W drugiej połowie kwietnia odbędą się spotkania podsumowujące, podczas których zostaną podjęte decyzje dotyczące możliwości funkcjonowania Centrum Dziecka i Rodziny.