KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Przedstawicielki Fundacji na warsztatach “Praca środowiskowa”

W dniach 16-17 marca dwie przedstawicielki Fundacji Komeńskiego uczestniczyły w warsztacie “Praca środowiskowa jako organizowanie społeczności, czyli włączanie grup ludzi do działania w sprawach dla nich ważnych.” Warsztat dla organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach programu Obywatele dla demokracji zorganizowała Fundacja Batorego.

W czasie warsztatów trener Jacek Gralczyk przedstawił teoretyczne podstawy pracy środowiskowej, a także narzędzia do wykorzystania w pracy w “terenie”. Omawiane były fundamenty pracy socjalnej, metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem, sposoby włączania całej społeczności w działania na jej rzecz, strategie zmiany, wartości w organizowaniu społeczności oraz role pełnione przez osoby zaangażowane w pracę środowiskową. Spotkanie było niezwykle inspirujące i jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce pracy Fundacji.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o realizowanym przez nas projekcie “Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” – współfinansowanym przez EOG  w ramach programu Obywatele dla demokracji.