KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

NGO i spółdzielnie socjalne “Razem dla dzieci”

Ruszyliśmy z nowym projektem “Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”!

Osiem organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z województwa mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego weźmie udział w cyklu szkoleń dzięki którym dowiedzą się jak: rozwiązywać konflikty; przygotować i przeprowadzić lokalną diagnozę potrzeb rodzin z małymi dziećmi; prowadzić Grupy Zabawowe; prowadzić zajęcia metodą projektów badawczych. Chcemy wzmocnić organizacje, pogłębić ich wiedzę o lokalnych potrzebach oraz poszerzyć ich ofertę skierowaną do dzieci i rodziców.

Projekt „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.