KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Mały Kolberg w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Olsztynie.

Pani Marta Ciszyńska  z Przedszkola Miejskiego nr 3 przesłała nam relację z przeprowadzonych zajęć w ramach projektu “Mały Kolberg w Olsztynie.

“Wiek przedszkolny to właściwy okres na zapoznawanie dzieci ze światem oraz regionem, w którym żyją, kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia współodpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe. Dzięki realizacji programu dzieci z naszego przedszkola miały możliwość poznania pieśni, tańców oraz tradycji ludowych związanych z naszym regionem i miastem. Jedną z form realizacji programu było spotkanie z twórcą ludowym w naszej placówce. Artysta zaprezentował dzieciom dorobek swojej twórczości- malarstwo, rzeźba oraz poprowadził warsztaty, poruszające historię naszego miasta i regionu.

1.Uczenie się w działaniach międzypokoleniowych łączących osoby starsze i małe dzieci

Rola osób starszych, jako pośredników wiedzy, tradycji i umiejętności jest kluczowa w uczącej się społeczności. Dzięki seniorom dzieci zyskują dostęp do historii i dziedzictwa kulturowego, poczucia tożsamości i nowej perspektywy. Przykłady dotyczą działań, w ramach, których osoby starsze tworzą dokumentację lokalnej historii i legend, po to, aby przekazać je dzieciom, dzieląc z nimi doświadczenie zabawy i życia w danej społeczności dawniej i obecnie.

2

2.Kim jestem, gdzie mieszkam, skąd pochodzę?- Przybliżanie dzieciom regionu, w którym żyją, tradycji oraz historii miejsca swego zamieszkania (baśnie, legendy, tańce, stroje ludowe, przyśpiewki, wyliczanki)

3

4

3.”Cuda – Wianki”- warmiński folklor dla dzieci i nie tylko. Warsztaty poprowadziła członkini zespołu „Warmia”. Dzieci uczyły się tańców i zabaw ludowych np. „Poleczka”, „Pofajdok”, „Zajączek”, „Lisek”, „Stryjenka”, „Żabka”, jak również piosenki mazurskiej „Wyleciał gawron”.

6

5

 

Mimo, że program formalnie się już zakończył, kultywowanie regionalnej tradycji trwać będzie cały czas przy okazji świąt i uroczystości, które zawsze występują w tematyce przedszkolnej.

 

                                                               „Istotą edukacji regionalnej staje się powrót do domu,

                                                                 do źródeł życia każdego człowieka,

                                                                 do źródeł jego etyki i jego języka,

                                                                 a więc do źródeł kultury domowej,

                                                                lokalnej i regionalnej”

 

Kossak- Gałówczewski”