KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Liderzy i liderki, bądźcie skuteczniejsi!

Wszystkim, którzy chcieliby lepiej działać na rzecz swojej społeczności, polecamy udział w Programie Liderzy PAWF. Trwa właśnie nabór do XII edycji Programu.

Kto jest zaproszony?

Program jest kierowany do osób działających w środowisku lokalnym, które są liderami i liderkami w swojej społeczności. Jeśli jesteś taką osobą, zgłoś się do Programu. Jeśli znasz takie osoby, przekaż im informacje o rekrutacji do Programu.

Co się wydarzy?

Program przewiduje 12-miesięczne działania, wśród których każdy są: opracowanie planu rozwoju, indywidualna opieka tutora, szkolenia, wymiana doświadczeń, wizyty studyjne.

Jak się zgłosić?

Do 8 marca trwa rekrutacja do XII edycji Programu. Jeśli chcesz wziąć w niej udział, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Do zgłoszenia  należy dołączyć CV, list motywacyjny i rekomendacje.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto zostać Liderem PAWF – polecamy zapoznać się z opiniami absolwentów Programu: http://www.liderzy.pl/uczestnicy_o_programie2.php.