KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Jak się zmieniła wiedza dzieci w projekcie Przedsiębiorcze dzieci Warszawa

Efekty uczestnictwa w projekcie “Przedsiębiorcze dzieci”:

  • Dzięki projektowi swoją wiedzę i kompetencje do prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej podniosło 10 nauczycielek z przedszkoli na Woli i Włochach.
  • Szkolenia zaproponowane i przeprowadzone dla nauczycielek przedszkolnych zostały ocenione bardzo dobrze zarówno w ankiecie po szkoleniu, jak też po zakończeniu realizacji zajęć z dziećmi.
  • Zarówno z wypowiedzi nauczycielek, jak i z analizy ankiet końcowych dzieci wynika, że projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy dzieci w zakresie podstawowych pojęć z języka edukacji ekonomicznej, jak też w zakresie postaw i predyspozycji przedsiębiorczych dzieci.

Wyniki ankiety końcowej dla dzieci:

obraz1

Niektóre dzieci stały się bardziej śmiałe i dociekliwe, skłonne do wyrażania własnych opinii. 

Dzieci chętnie podejmowały współpracę, lepiej dostrzegały wartość wspólnego działania i późniejszy efekt, podejmowały próby rozwiązywania sytuacji trudnych, negocjowały, argumentowały, uczyły się oczekiwania na swoją kolej, wzajemnego słuchania się i niekrytykowania pomysłów innych.

Dzieci wzbogaciły i poszerzyły swoją wiedzę o sklepie, reklamie, banku, o sposobach zarabiania pieniędzy, skąd wziąć pieniądze, jeśli planujemy duże zakupy i jak umiejętnie zarządzać pieniędzmi. A przede wszystkim uświadomiły sobie, że one pięcio-, sześciolatki z grupy Jeżyków mogą zmieniać swoje najbliższe otoczenie.

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa