KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Jak integrować ludzi i instytucje wokół wspólnych celów?

Centrum Dziecka i Rodziny to rozwiązanie dla samorządów, które chcą efektywniej wspierać rodziny z małymi dziećmi. Przedstawiciele władzy, instytucji i mieszkańców na podstawie wyników lokalnej diagnozy potrzeb tworzą plan współpracy. Założeniem Centrum jest przełamanie resortowości zadań i budżetów instytucji oraz stworzenie przestrzeni współpracy wszystkich instytucji i organizacji gminnych odpowiedzialnych za dobrostan małych dzieci i rodzin.

Oświata, wychowanie, służba zdrowia, pomoc społeczna, samorząd, wszystkie te instytucje mogą zwiększyć efektywność swoich działań na rzecz rodzin z małymi dziećmi dzięki tylko jednej rzeczy – współpracy. Centrum Dziecka i Rodziny łączy działania specjalistów pracujących na rzecz rodzin z małymi dziećmi. O tym dlaczego warto i jak tworzyć Centrum Dziecka i Rodziny  piszemy w naszej nowej publikacji.

We wstępie profesor Anna Giza analizuje problem „resortowości” i jako receptę proponuje  integrację, zarówno instytucji, jak i ludzi. W kolejnych rozdziałach przedstawiamy innowacyjne rozwiązania systemu wsparcia rodzin z małymi dziećmi funkcjonujące w norweskiej gminie Bodo. Opisujemy także uwarunkowania i kolejne kroki w powstawaniu Centrum oraz dobre praktyki ośmiu gmin wiejskich w Polsce, które zaangażowały się w tworzenie Centrów Dziecka i Rodziny. Pokazujemy dobre doświadczenia Centrum w integracji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Publikację zamykają dokumenty przydatne przy tworzeniu i działaniu Centrum – przykładowy plan działań oraz ekspertyza prawna.

Lekturę szczególnie polecamy samorządowcom oraz instytucjom i organizacjom  pracującym  z małymi dziećmi i ich rodzinami.

Publikacja „Centrum Dziecka i Rodziny” pod redakcją Anny Doleckiej i Barbary Roehrborn powstała w ramach projektów: „Centra Dziecka i Rodziny” – współfinansowanego przez World Childhood Foundation oraz  „Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” – współfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

 

Publikacja do pobrania : https://www.frd.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/FRD_CDiR_final.pdf

Więcej informacji o Centrach Dziecka i Rodziny:

https://www.frd.org.pl/programy/program-centrum-dziecka-i-rodziny/

https://www.frd.org.pl/programy/lokalny-system-wsparcia-rodzin-zagrozonych-wykluczeniem/