KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Historia Olsztyna, warmińskie legendy i opowiadania, zabawy i przyśpiewki w Przedszkolu nr 12!

W ramach projektu „Mały Kolberg w Olsztynie” Pani Justyna Rucińska z Przedszkola Miejskiego nr 12 przeprowadziła zajęcia w oparciu o tradycję i kulturę regionu Warmii i Mazur.

“Szkolenie „Mały Kolberg” pozwoliło mi na przeprowadzenie zajęć z zakresu tradycji w mojej grupie. Kultura i tradycje Warmii były mi obce, ponieważ pochodzę z innego regionu województwa. Na szkoleniu poznałam przyśpiewki, piosenki i zabawy, które wykorzystuję w czasie zajęć z dziećmi.

Przygoda mojej grupy z tradycją nie opiera się jednak tylko na śpiewaniu warmińskich piosenek. Wspólnie z dziećmi zgromadziliśmy materiały dotyczące ich miasta, czyli Olsztyna, poznaliśmy jego historię i zabytki. Dzieci chętnie słuchały także warmińskich legend i opowiadań. W celu zgłębienia wiedzy o warmińskich tradycjach korzystałam także z Programu Edukacja Regionalnego, który powstał kilka lat temu w moim przedszkolu. W czasie zajęć korzystaliśmy ze zgromadzonych tam materiałów, takich jak: dziecięce stroje warmińskie, mapy czy zbiory opowiadań i legend. W ramach poruszanej tematyki odbyliśmy także wycieczkę do Domu Gazety Olsztyńskiej na Warsztaty regionalne. W czasie tej lekcji muzealnej dzieci utrwaliły informacje na temat historii Warmii, warmińskich strojów, tradycji, świątecznych zwyczajów, a także odwiedziły olsztyńską Starówkę.

W naszym przedszkolu od wielu lat praktykowane są warmińskie, świąteczne zwyczaje takie jak: wieniec adwentowy, kalendarz adwentowy czy jasełka, do których już rozpoczęliśmy przygotowania. Szkolenie, w którym miałam szansę uczestniczyć dało mi wiele nowych pomysłów oraz motywację do samodzielnego zgłębiania wiedzy w zakresie tradycji oraz wykorzystywania jej w pracy z moją grupą.”