KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Wspieranie i promocja nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich i w małych miastach – nabór

Program English Teaching to największy w Polsce program  wspierania i promocji nauczania języka angielskiego  na terenach wiejskich i w małych miastach.

Przekazujemy zaproszenie do składania listów intencyjnych w ramach English Teaching Activities 2016 (ETAs). ETAs to szansa na sfinansowanie ciekawych zajęć z języka angielskiego z dziećmi w Twoim środowisku!

Oferta jest skierowana jest do:

  • Nauczycieli języka angielskiego z publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszczących się wyłącznie na wsiach.
  • Lokalnych liderów wiejskich, którzy podejmą współpracę z nauczycielem języka angielskiego z wiejskiej szkoły czy przedszkola i zaplanują projekt realizowany w środowisku lokalnym, np. świetlicy wiejskiej, bibliotece czy w siedzibie organizacji pozarządowej, ewentualnie w szkole.
  • Lokalnych liderów wiejskich, którzy posiadają formalne kompetencje do nauczania języka angielskiego i złożą aplikację indywidualnie.

Więcej: http://www.englishteaching.org.pl/pl/aktualnosci/272-zapraszamy-do-udzialu-w-sciezce-etas-2016