KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Chcemy zbadać potrzeby rodzin z dziećmi na Pradze-Południe

W październiku rozpoczęła się diagnoza potrzeb rodzin z małymi dziećmi z obszaru Pragi-Południe. Chcemy dowiedzieć się jaka jest sytuacja rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat i sprawdzić, jakie są ich aktualne potrzeby. Diagnozę prowadzimy w ramach projektu “Razem dla dzieci Pragi Południe“.

Celem diagnozy jest:

– zebranie aktualnych informacji dotyczących potrzeb rodzin z małymi dziećmi, zwłaszcza rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
– lepsze dopasowanie oferty rozwojowo-edukacyjnej do potrzeb rodzin z dziećmi;
– zwrócenie uwagi mieszkańców dzielnicy na potrzeby rodzin z małymi dziećmi.

Do prac nad diagnozą włączyli się mieszkańcy Pragi-Południe oraz przedstawiciele instytucji i organizacji praskich:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe
Teatr Niewielki
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Komenda Rejonowa Policji VII
Samorząd Mieszkańców Osiedla Kamionek
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Przedszkole nr 411 „Akademia Króla Stasia”
Przedszkole nr 89 “Niezapominajka”
Przedszkole nr 51 “Misia Czarodzieja:
Zespół Żłobków m. st. Warszawy Żłobek nr 54
Zespół Żłobków m. st. Warszawy Żłobek nr 12
Zespół Żłobków m. st. Warszawy Żłobek nr 32
Zespół Żłobków m. st. Warszawy Żłobek nr 30
Fundacja United Way
Fundacja Rodzinna
Fundacja Kooperatywy Grochowskiej

Pierwsze spotkanie odbyło się 6 października – przeanalizowaliśmy lokalne zasobów ludzkie i instytucjonalne, które mogą być pomocne przy tworzeniu oferty edukacyjno-integracyjnej dla rodzin z małymi dziećmi, a także zwiększyliśmy wiedzę nt. nawiązywania kontaktu z mieszkańcami i instytucjami przy zbieraniu informacji.

Drugie spotkanie – 24 października – poświęcone było poznaniu konkretnych technik zbierania informacji oraz przygotowaniu szczegółowego planu przeprowadzenia diagnozy.

Na następnym, trzecim spotkaniu ustalimy listę narzędzi do badania oraz pytania, jakie chcemy zadawać rodzinom w ramach diagnozy.

fotorcreated

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa