KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

60. Spynka przy Centrum Pomocy Humanitarnej oficjalnie otwarta!

Po otwierającym przemówieniu Prezeski Fundacji Moniki Rościszewskiej-Woźniak w obecności Żony Ambasadora Ukrainy Viktorii Zvarych, I Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce Tamilii Shutak, przedstawicieli UNICEF, Centrum Pomocy Humanitarnej Global EXPO oraz na oczach edukatorów i przyjaciół Fundacji wstążka w Spynce na Modlińskiej została przecięta przez samych jej podopiecznych.

Każde dziecko ma prawo do dobrego dzieciństwa, zabawy z przyjaciółmi, do rozwijania swoich pasji i ciekawości świata. Wspólnie z partnerami, edukatorkami i rodzicami musimy zrobić wszystko, żeby przerwać straszny krąg krzywdy dzieci. — powiedziała Monika Rościszewska-Woźniak.

Wszyscy rozmawialiśmy o sytuacji ukraińskich dzieci, jednocześnie wymieniając z nimi uśmiechy.

Całość wydarzenia przebiegła w atmosferze radości i wdzięczności z kolejnego otwarcia, które stało się rzeczywistością w tym szczególnym miejscu dzięki wsparciu UNICEF i Choose Love oraz współpracy z Centrum Pomocy Humanitarnej.

 

Jestem przekonana, że będą to dzieci pokoju — podsumowała Żona Ambasadora Viktoriia Zvarych.

Wstążkę przecinają sami gospodarze Spynki przy Centrum Pomocy Humanitarnej

Chwile po przemówieniu o oparciu, jakie daje program SPYNKA: Żona Ambasadora Ukrainy w Polsce Viktoriia Zvarych i Prezeska Fundacji Monika Rościszewska-Woźniak

Dzieci przyjmują prezenty od Ambasady Ukrainy w Polsce

Koordynator programu SPYNKA Kazik Gutkowski zbija piątkę z jej podopiecznym chwilę po otwarciu

Koordynatorka Ada Milewska opowiada o programie SPYNKA podczas otwarcia 60. punktu na Modlińskiej

14 marca 2023