17 stycznia w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku odbyło się drugie szkolenie w projekcie “Z Małym Kolbergiem po kraju – Podlasie”. Kapela Batareja pokazała kolejne zabawy i tańce a Julita Charytoniuk poprowadziła warsztat śpiewaczy. Projekt „Z Małym Kolbergiem po kraju – Podlasie” realizowany jest przez Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa…...