KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Zabawy z wodą obowiązkowe!

Zabawy z wodą to obowiązkowy element programu pedagogicznego

Dlaczego?

  • Wspierają rozwój motoryczny dzieci. Dzięki nim dzieci ćwiczą umiejętności kontroli swojego ciała, a szczególnie koordynacji wzrokowo-ruchowej (podnoszenie, przenoszenie naczyń z wodą i kontrolowane wylewanie ich zawartości). Ćwiczą siłę i sprawność mięśni kopiąc, przesypując, rozgarniając, polewając wodą, itd.
  • Dzieci rozwijają się poznawczo „zanurzając” się w nauki ścisłe – matematykę, fizykę, chemię. Tak, właśnie tak! Mogą poczuć i zrozumieć takie pojęcia jak ciężki–lekki, tonie–unosi się , pełno–pusto, głęboko–płytko, suchy–mokry. Mogą sprawdzić, co się rozpuszcza i co zmienia kolor wody. Mierzą, szacują, eksperymentują z pojemnością, ciężarem i głębokością.
  • Dzieci ćwiczą koncentrację i rozwiązywanie problemów. Mają okazję obserwować, w jaki sposób i dlaczego dzieją się różne zjawiska. Co jest przyczyną a co skutkiem. Uczą się np., że jak coś jest duże, to wcale nie znaczy, że na pewno utonie.
  • Dzieci rozwijają się społecznie – uczą się współpracy z innymi, dzielenia się. Mają okazję do naśladownictwa i wspólnej, twórczej zabawy. Komunikują się ze sobą, rozmawiają, tłumaczą co robią.
  • Dzieci mają okazję do rozwijania świadomości i czucia własnego ciała oraz regulacji emocjonalnej. Piasek i woda wzmacniają doznania sensoryczne. Dotykanie suchego i mokrego, brodzenie w wodzie, ‘czucie błotka’ na dłoniach i stopach, kopanie w piasku, rozlewanie wody reguluje emocje, daje zmysłową przyjemność. Uspokaja i umożliwia ujście emocji takich jak ekscytacja, gniew czy frustracja.

Źródło: wpis Moniki Rościszewskiej-Woźniak (prezes Fundacji Rozwoju Dzieci) na blogu Czymskorupka.edu.pl