KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Wspieramy dzieci i matki uchodźcze z Ukrainy: ruszyły pierwsze SPYNKI w Lublinie

Fundacja Rozwoju Dzieci (FRD) w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin w ramach programu SPYNKA otworzyła 4 pierwsze ośrodki opieki i edukacji dla małych dzieci uchodźczych z Ukrainy. Wkrótce na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i pomorskiego Fundacja otworzy 30 kolejnych Spynek dla dzieci z Ukrainy. W trzecim kwartale tego roku Fundacja planuje działanie 100. takich miejsc.  

Dokładne oszacowanie liczby uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Polski wciąż jest wyzwaniem. Wiadomo na pewno, że do dzisiaj (31.05.2022) ponad 1,1 miliona osób zarejestrowało się w systemie PESEL. Zdecydowaną większość (w sumie 95%) stanowią kobiety i dzieci, mający za sobą traumatyczne doświadczenia o różnym charakterze: ukrywanie się przed bombami, strach o życie walczących członków rodziny, bycie samotnym rodzicem na terenie obcego kraju.  

Wśród 525 tysięcy zarejestrowanych osób poniżej 18 roku życia, ponad 150 tysięcy to dzieci do 6. roku życia. W sumie dzieci uchodźcze z Ukrainy stanowią dzisiaj 7 % niepełnoletniej populacji Polski. Pokazuje to skalę wyzywania, które w najbliższych miesiącach stoi przed polskim systemem opieki i edukacji. W wielu gminach miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach brakowało już wcześniej. Dodatkową przeszkodą jest brak środków finansowych, który pozwoliłby gminom na zorganizowanie potrzebnych miejsc. Pamiętać należy również o tym, że aż ponad 60% miejsc jest żłobkach niepublicznych, na które uchodźców nie będzie stać. 

W obliczu największego od czasów drugiej wojny światowej kryzysu uchodźczego w Europie tempo reakcji oraz wprowadzania odpowiednich rozwiązań są kluczowe, a sytuacja nie jest wcale prosta. Emocjonalne potrzeby dzieci, które mają za sobą traumatyczne przeżycia znacząco różnią się od potrzeb rówieśników bez takich doświadczeń. Biorąc pod uwagę bariery komunikacyjne, specjalne potrzeby dzieci oraz brak miejsc w placówkach z wykwalifikowaną kadrą niezbędne są rozwiązania, które zapewnią dzieciom uchodźczym odpowiednią opiekę.  

Fundacja Rozwoju Dzieci w partnerstwie z organizacjami międzynarodowymi oraz we współpracy z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi realizuje projekt wsparcia dzieci i matek z Ukrainy, który zakłada tworzenie Grup Zabawowych dla mam z dziećmi w wieku od kilku miesięcy do 3 lat oraz Grup Animacji Przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat. Do pracy z matkami i dziećmi Fundacja szkoli i zatrudnia ukraińskie i polskie animatorki. Spynki działają w różnych miejscach udostępnianych przez samorząd, między innymi w domach kultury, świetlicach, szkołach 

“Odpowiedź na pytanie jak możemy pomóc od początku była dla nas oczywista. Zajęliśmy się tym, na czym się znamy – zaspakajaniem potrzeb rozwojowych najmłodszych dzieci oraz wspieraniem ich rodziców. Otwierane przez naszą Fundację grupy zabawowe oraz grupy animacji przedszkolnej pozwalają matkom odzyskać częściowo kontrolę nad życiem. Pomaga im w tym świadomość, że ich dzieci są pod dobrą opieką“ mówi Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci.