KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

UNICEF o nierównościach społecznych wśród dzieci

UNICEF opublikował najnowszy raport dotyczący nierówności społecznych wśród dzieci krajów wysokorozwiniętych “Równe szanse dla dzieci”. Raport został zaprezentowany 14 kwietnia 2016 r.

Nierówności wśród dzieci z 41 krajów (Unii Europejskiej i OECD) zostały przeanalizowane w zakresie warunków materialnych, edukacji, zdrowia i zadowolenia z życia pomiędzy dziećmi najuboższymi a dziećmi znajdującymi się w sytuacji, którą można uznać za przeciętną. Polska pod względem nierówności we wszystkich czterech obszarach znalazła się na 27 miejscu.

Jaki wpływ mają nierówności społeczne na rozwój dzieci?
Nierówności społeczne są istotne nie tylko na bieżący rozwój dzieci, ale mają też długofalowe skutki na ich dorosłe życie: ryzyko gorszych zarobków, niższej samooceny, problemów zdrowotnych. Dlatego wśród kluczowych działań na rzecz poprawy i niwelowania nierówności UNICEF wskazuje:UNICEF_raport

  • Wspieranie idei równych szans dla dzieci we wszystkich działaniach na rzecz najmłodszych.
  • Zmniejszanie nierówności dochodowych w rodzinach, w których mieszkają najbiedniejsze dzieci.
  • Poprawa osiągnięć edukacyjnych dzieci uzyskujących najniższe wyniki.
  • Promowanie i wsparcie zdrowego stylu życia wszystkich dzieci.
  • Branie pod uwagę subiektywnych odczuć dzieci dotyczących warunków i jakości ich życia.

Źródło: https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/UNICEF-ostrzega-Rosna-nierownosci-spoleczne-wsrod-dzieci-w-panstwach-wysokorozwinietych