KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Szkolenie: Przedsiębiorcze dzieci na Pradze Południe

W ramach projektu „Razem dla dzieci Pragi Południe” współfinansowanego przez m. st. Warszawa zapraszamy osoby pracujące z dziećmi w wieku 4-6 lat na terenie Kamionka i okolic (obszar rewitalizowany Pragi Południe) na bezpłatne szkolenie „Przedsiębiorcze dzieci” przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi. Szkolenie odbędzie się w dniach w dwóch etapach: 19-20 listopada oraz 3-4 grudnia 2016 w Centrum Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada 2016 za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Oszczedzanie_8Zajęcia „Przedsiębiorcze dzieci” 

Cykl zajęć dla dzieci w wieku 4-6 lat z zakresu edukacji ekonomicznej i rozwijania postaw przedsiębiorczych. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci zyskują wiedzę o procesach ekonomicznych (np.: kupowanie, formy płacenia, oszczędzanie) oraz uczą się świadomie i rozważnie uczestniczyć w tych procesach. Ponadto rozwijają swoje kompetencje matematyczne, językowe i społeczne oraz uczą się  radzenia sobie z niepowodzeniami, planowania pracy, negocjowania potrzeb, podejmowania decyzji, prezentowania swoich pomysłów i osiągnięć.

https://www.frd.org.pl/programy/program-przedsiebiorcze-dzieci/

Uczestnicy:

  • Nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz osoby pracujące z dziećmi w wieku 4-6 lat na terenie Pragi Południe, w szczególności w obszarze Kamionka.
  • Dzieci w wieku 4-6 lat z dzielnicy Praga Południe.

Harmonogram „Przedsiębiorczych dzieci”:

  • 10-13.11.2016 – rekrutacja do projektu.
  • 19-20 listopada 2016 – bezpłatne szkolenie z prowadzenia zajęć „Przedsiębiorcze dzieci” (16 h).
  • 3-4 grudnia 2016 – bezpłatne szkolenie z metody projektów badawczych (16 h).
  • Marzec-maj, wrzesień-listopad 2017 – prowadzenie zajęć dla dzieci (łącznie 40 h) i dokumentowanie zajęć.
  • Marzec-listopad 2017 – konsultacje dla osób prowadzących zajęcia.

Plan warsztatów dla nauczycielek

Celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestniczek/ów do prowadzenia zajęć dla dzieci z zakresu podstaw ekonomii, przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej. Podczas szkolenia uczestniczki/cy zapoznają się z nowoczesnymi metodami pracy, które stwarzają dzieciom przestrzeń do ćwiczenia umiejętności społecznych, negocjowania, podejmowania decyzji i samodzielnych działań.

  • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach.
  • Przygotowanie do prowadzenia zajęć obejmuje obowiązkowy udział w obu szkoleniach.
  • Po realizacji cyklu zajęć osoby prowadzące otrzymają stosowne zaświadczenia.

Prowadzenie: Magdalena Korsak

 

Szkolenie z programu „Przedsiębiorcze dzieci”, 19-20 listopada 2016 r.

sobota 19 listopada 2016, godz. 9:00-17:00

9:00-12:30 Powitanie, informacje o projekcie, informacje o programie „Przedsiębiorcze dzieci”. Edukacja ekonomiczna dla dzieci – omówienie tematów programu i zajęć.
12:30-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-17:00 Co robi dziecko w banku? Edukacja ekonomiczna dla dzieci – omówienie tematów programu i zajęć.

niedziela 20 listopada 2016, godz. 9:00-15:00

9:00-12:30 Marketing vs dzieci, czyli jak rozwijać przedsiębiorcze kompetencje dzieci.

Oszczędzanie + planowanie = zarabianie. Rozwijanie przedsiębiorczych kompetencji dzieci w praktyce.

12:30-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-15:00 Jak wspierać dzieci w realizowaniu własnych pomysłów z zakresu przedsiębiorczości?

Podsumowanie.

Szkolenie z metody projektów badawczych, 3-4 grudnia 2016 r.

 sobota 3 grudnia, godz. 9:00-17:00

9:00-12:30 Początek szkolenia, przywitanie uczestników, informacje organizacyjne.

Informacje wstępne o metodzie projektów badawczych.

Omówienie pierwszej fazy projektu: poszukiwanie tematów, tworzenie siatki tematycznej.

12:30-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-17:00 Omówienie kuferka badacza.

Realizacja projektu badawczego „Nasze pieniądze” – tworzenie siatki tematycznej, omówienie struktury projektu.

 

niedziela 4 grudnia 2016, godz. 9:00-15:00

9:00-12:30 Omówienie drugiej fazy projektu badawczego: realizacja projektu badawczego – warsztat.

Omówienie wyników pracy podczas warsztatu

12:30-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-15:00 Omówienie trzeciej fazy projektu badawczego: uzyskiwanie wiedzy, porównanie stanu wiedzy przed realizacją projektu i po jego realizacji. Omówienie roli prowadzącego projekt badawczy.

Podsumowanie szkolenia.

 

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa