Zamieszczamy tu publikacje, artykuły, teksty, raporty z badań, analizy dotyczące wczesnodziecięcej opieki i edukacji. W większości są to materiały Fundacji Rozwoju Dzieci, ale znajdziecie tu także inne – ważne według nas – wydawnictwa. Podzieliliśmy je na 4 kategorie:
– Poczytalnia – krótkie, inspirujące teksty dla rodziców, wychowawców i opiekunów na co dzień zajmujących się małymi dziećmi. Więcej>>
– Poradniki – przykłady dobrych praktyk i różnorodnych rozwiązań związanych z opieką i edukacją małych dzieci. Więcej>>
– Raporty i analizy – wyniki różnych badań dotyczących potrzeb i sytuacji małych dzieci. Więcej>>
Dzieci w Europie – seria czasopisma, wydawanego w polskiej wersji językowej przez fundację. Więcej>>