KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Spotkanie podsumowujące projekty badawcze

2 lipca w biurze FRD 8 nauczycielek z warszawskich przedszkoli biorących udział w projekcie Mali odkrywcy, podsumowało swoją pracę z dziećmi z wykorzystaniem metody projektów badawczych. Od kwietnia 2016 r. nauczycielki, które zgłosiły się do projektu Mali odkrywcy rozbudzały w dzieciach ciekawość świata. Tematami, które interesowały dzieci były: farby, herbata, woda, kwiaty, latarka, owady, piłka, lustro. W trakcie trwania badań dzieci zadawały pytania, stawiały hipotezy i szukały na nie odpowiedzi.

Gratulujemy nauczycielkom zapału i chęci do pracy metodami, które wychodzą poza utarte schematy.

Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.