KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Raport z badania “Ojcowie i dzieci”

W projekcie “Ojcowie i dzieci” prowadziliśmy badanie potrzeb ojców związanych z wychowywaniem małych dzieci. Prezentujemy raport z badania oparty na analizie ankiet internetowych dla ojców i matek dzieci do 5 roku życia oraz wywiadach z ojcami i trenerami prowadzącymi warsztaty dla ojców.

Serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Ewaluacji za przygotowanie raportu i współpracę podczas projektu.