KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Raport Obywatelski 20 czerwca 2016

Raport obywatelski. Podsumujmy razem ostatnie pół roku w oświacie

20 czerwca w godzinach 13:00-17:00 zapraszamy na spotkanie podsumowujące zmiany w oświacie. Organizatorami spotkania są: ruch społeczny Obywatele dla Edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”.

Podsumujmy razem ostatnie pół roku zmian w oświacie. Celem wydarzenia jest spotkanie się wszystkich środowisk tworzących szkołę – uczniów, rodziców, nauczycieli, naukowców, działaczy związków nauczycielskich oraz specjalistów z sektora NGO. Pragniemy – jako strona społeczna – zabrać głos w toczącej się od kilku miesięcy dyskusji na temat kierunków i charakteru zmian w polskiej edukacji. Rekomendacje przedstawione i przygotowane w czasie spotkania zostaną opracowane w formie raportu i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcamy do udziału: http://www.raportobywatelski.pl

Raport obywatelski

PROGRAM

13.00 – 13.15
Powitanie i rozpoczęcie
13.15 – 14.30

I panel

Obywatelskie podsumowanie zmian w systemie i organizacji edukacji

  1. Współpraca ze stroną społeczną – podsumowanie debat “Uczeń-Nauczyciel-Rodzic. Dobra zmiana” – Związek Nauczycielstwa Polskiego (15 min)
  2. Monitoring prowadzenia konsultacji zmian w systemie edukacji – Fundacja “Przestrzeń dla edukacji” (15 min)
  3. Wkład III sektora w polską edukację po 89 roku – Federacja Inicjatyw Oświatowych (15 min)
  4. Edukacyjna polityka obywatelska – Obywatele dla Edukacji (15 min)
  5. Wystąpienia z sali (4 wystąpienia, w sumie 20 min)
14.30 – 15.45

II panel
Obecne i spodziewane konsekwencje wprowadzonych zmian

  1. Edukacja w badaniach – podstawowe dane – Instytut Badań Edukacyjnych (15 min)
  2. Edukacja przedszkolna – założenia i realizacja (m.in. podstawa programowa, konsekwencje zmian w ustawie sześciolatkowej, obowiązek przedszkolny) – Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego (15 min)
  3. Edukacja szkolna – założenia i realizacja – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego (15 min)
  4. Wystąpienia z sali (6 wystąpień, w sumie 30 min )
15.45 – 16.15

Przerwa

16.15 – 17.00

III panel
Wolna runda – zbieramy rekomendacje dla MEN