KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Przedszkolni Odkrywcy

Projekt_Szpital

Celem programu Mali Badacze jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciągania wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie.

Czy wiecie, że:

– naklejki „dzielny pacjent”  daje lekarka – mężczyźni nie dają naklejek.
– lekarstwa przyjmuje się: przez strzykawkę, „do dupy” lub do gardła.
– opaska do zatrzymywania silnego krwawienia to: pasek do spodni/spódnicy.

Projekty badawcze to pogłębione badanie tematu o dużej wartości poznawczej dla dziecka. Oznacza to, że temat jest ważny dla dzieci, bliski ich codziennemu doświadczeniu i możliwy do pogłębionej eksploracji.

Zasadniczą cechą projektu jest jego charakter badawczy – działania nie są zaplanowane wcześniej, ale są odpowiedzią na pojawiające się w trakcie pracy pytania, postawione przez dzieci bądź osobę prowadzącą. Ta interdyscyplinarna metoda pracy sprawdza się doskonale z dziećmi już od drugiego roku życia.

Po pół godzinie zabawy przedmiotami wyjętymi z apteczki, jedna z dziewczynek zaczęła pokazywać, jak zawiązuje się opaskę uciskową na ręku i pod nią wkłada strzykawkę. Z tego co mówiła, można było wywnioskować, że opowiada o tym jak miała pobieraną krew. Ten przykład analizowaliśmy z nauczycielką jako dowód na to, żeby dawać dzieciom więcej czasu na zabawę przedmiotami zebranymi w trakcie trwania projektu, bo w trakcie zabawy – nie od razu – dzieciom przypominają się ich doświadczenia.

Wszystkie dziecięce hipotezy zostaną zweryfikowane w kolejnych fazach projektu badawczego.

„Apteczka” jest realizowana w ramach projektu „Mali Odkrywcy” współfinansowanego  przez Miasto Stołeczne Warszawa.