KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Mali i duzi roztańczeni i rozśpiewani. Skąd czerpać inspirację?

Czy tradycja może być żywa w erze nowoczesnych technologii i cyfryzacji? Po co dzieciom tradycyjne zabawy i piosenki? I przede wszystkim – jak zainteresować dużych i małych lokalną tradycją? Mamy odpowiedzi na te pytania!

18076615

Ostatni tydzień kwietnia rozpoczęliśmy niezwykłym seminarium “Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi”, zorganizowanym we współpracy zespołu programu “Mały Kolberg” Fundacji Rozwoju Dzieci oraz zespołu Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie przy ul. Kredytowej 1.

Spotkanie było wulkanem energii, pomysłów, wymiany doświadczeń. Uczyliśmy się od siebie nawzajem, poznawaliśmy nowe zabawy, mogliśmy przyjrzeć się pracy z dziećmi podczas warsztatów dla przedszkolaków, a przede wszystkim wysłuchać niesamowitych wykładów szanownych Prelegentek i Prelegentów!

Seminarium było skierowane do wszystkich osób pracujących z dziećmi, a także rodziców i opiekunów dzieci, szczególnie najmłodszych, do 10 roku życia. W Muzeum spotkaliśmy się w poniedziałek 24 kwietnia w godz. 13.00- 17.00. Przywitali nas gospodarze: Dyrekcja Państwowego Muzeum Etnograficznego, a także Kierownik Działu Edukacji Muzeum dla Dzieci. Gościnność gospodarzy odczuliśmy bardzo ciepło.

Na początku pani Anna Grunwald-Kierownik Działu Edukacji i Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, opowiedziała o misji popularyzacji folkloru i działaniach Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Witold Roy Zalewski (współtwórca projektu Mały Kolberg, FMT, PSEiAM) przedstawił, kim jest Mały Kolberg, a najpierw pozwolił doświadczyć dorosłym tzw. klepanki, zabawy tradycyjnej, w którą pobawiliśmy się wszyscy.

Dlaczego warto śpiewać z dziećmi? Prof. Anna Waluga z Akademii Muzycznej w Katowiach przedstawiła nam wyniki bardzo dużych badań dotyczących kompetencji muzycznych dzieci, które pokazały, że koniecznie należy uzupełniać edukację muzyczną.

Małgorzata Synowiec (m.in. trenerka w projekcie Mały Kolberg) powiedziała nam, co jest niezwykle ważne w działaniach z dziećmi i tradycją.

Potem mieliśmy blok mini-warsztatów, po pół godziny – krótko, ale intensywnie. Każda z uczestniczek mogła wziąć udział w dwóch warsztatach.
– zabawy i tańce dla dzieci z Wielkopolski – prowadziła Katarzyna Hełpa-Liszkowska,
– zabawy zbliżają rodziny – prowadziła Kaja Prusinowska,
– tradycja łączy społeczności – seniorzy-dorośli-dzieci – prowadziła Małgorzata Synowiec,
Warsztaty cieszyły się ogromną popularnością, a szczególnie warsztaty pokazowe z dziećmi z udziałem Przedszkolaków.

Po warsztatach uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym “Tradycja i współczesność. Do czego potrzebne nam korzenie?”, który moderował Witold Roy Zalewski z udziałem prof. Anny Walugi, Katarzyny Hełpy Liszkowskiej, Kai Prusinowskiej i publiczności.

A na koniec promowaliśmy przygotowywany “Niezbędnik Małego Kolberga” http://www.akademiakolberga.pl/project/maly-kolberg-niezbednik/ – zapraszamy do wspierania!
A na sam przyjemny koniec Koordynatorka ds. Muzeum dla Dzieci Magdalena Dąbrowska pokazała nam przestrzenie i zasoby Muzeum Dla Dzieci.

Uważamy, że to wydarzenie było niezwykłe i to dopiero początek nowych, rewelacyjnych działań dla małych dzieci! 🙂

Za to spotkanie – ogromnie dziękujemy!

Uczestniczkom i Uczestnikom pierwszego ogólnopolskiego spotkania promującego program Mały Kolberg!
Niezwykłym Prelegentkom i Prelegentom: prof. Anna Waluga, pani Anna Grunwald, Kaja Prusinowska, Katarzyna Hełpa-Liszkowska, Małgosia Synowiec, Magdalena Dąbrowska, Witold Roy Zalewski – dodatkowo poprowadził nam zabawy!
Muzeum dla Dzieci oraz Państwowemu Muzeum Etnograficznemu
Przedszkolu Integracyjnemu przy ul. Bieniewickiej, które nas odwiedziło! Dzięki otwartości Pań nauczycielek i Dyrekcji w osobie Anny Kosk!
Panu Dyrektorowi Instytut Muzyki i Tańca, Andrzejowi Kosowskiemu za obecność i kilka słów do nas i życzliwej opinii na temat programu Mały Kolberg.

Zespół Małego Kolberga