KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

My i uchodźcy – wspólne problemy. Apel członków ASHOKA w Polsce

APEL CZŁONKÓW ASHOKI W POLSCE

MY I UCHODŹCY – WSPÓLNE PROBLEMY

Świat się zmienia pod względem politycznym, gospodarczym, klimatycznym. Modele i struktury, do jakich przywykliśmy, odchodzą w przeszłość. Zużywamy za dużo zasobów i nie nadążamy za zmianami, które sami wywołujemy. Jednym z takich trudnych i nieprzewidzianych problemów, są narastające ruchy migracyjne.

Wyraźnie odczuwany jest lęk i wrogość wobec uchodźców, co można rozumieć jako reakcję na „innego”. Widzimy chęć zamknięcia się, trwania w bezpiecznym świecie wśród swoich przyzwyczajeń. Chęć oddzielenia problemów „naszych” od „nie naszych”.

Zaakceptujmy fakt, że każda lokalna ojczyzna jest częścią globalnej wspólnoty. Jeśli zmienia się świat, my też powinniśmy zmieniać się razem z nim. Ale zmiana samego siebie jest trudniejsza niż wspieranie innych.

Szczycimy się naszą historią wielokulturowej Rzeczpospolitej. Do dziś korzystamy z owoców wspólnej pracy wszystkich, którzy ją współtworzyli. Podziały i spory społeczne i kulturowe były i są codziennością. Ciągle uczymy się, jak je rozwiązywać z korzyścią dla wszystkich, a nie poprzez wrogość czy wojnę, bo tylko wtedy świat będzie zmieniał się w przyjaznym dla nas kierunku.

Oszczędna gospodarka zasobami na całym świecie, długofalowe projekty wzmacniania kulturowej, społecznej tożsamości oraz ekonomicznej niezależności w Afryce, Azji i Europie – to zadania, w których powinniśmy uczestniczyć. Polska z takich projektów korzystała i korzysta nadal. Z drugiej strony wiele polskich organizacji i instytucji z powodzeniem prowadzi działania pomocowe także poza granicami kraju.

Aktywność obywatelska może i powinna wspomagać administrację. Zarówno w działaniach poza granicami, jak i na miejscu, w podejmowaniu osób, które szukają schronienia w naszym kraju. Wszyscy mamy lekcje do odrobienia.

 

Członkowie Ashoki:

Jacek Schindler, Nowa Idea
Dominik Księski, Pałuki
Jacek Bożek, Klub Gaja
Agata Stafiej-Bartosik
Piotr Topiński
Ewa Smuk Stratenwerth, Stowarzyszenie ZIARNO
Katarzyna Batko-Tołuć
Katarzyna Szymielewicz
Jacek Jakubowski
Jacek Jakubiec
Teresa Ogrodzińska
Dagmara Bieńkowska
Alicja Derkowska, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Adam Jagiełło-Rusiłowski
Ryszard Michalski, Stowarzyszenie Tratwa
Małgorzata Klecka, Fundacja FASTRYGA​
Paweł Jordan
Piotr Pawłowski
Katarzyna Oleś
Malgorzata Chmielewska, Katolicka Wspólnota Chleb Życia
Ewa Romanow-Pękal, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Krzysztof Czyżewski
Marian Chwastniewski
Jacek Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej
Maria Schejbal
Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Paweł Urbanowicz, Fundacja „Nasz Dom”
Sylwia Chutnik, Fundacja MaMa
Zdzisław Stan Nitak, Fundacja GAP Polska
Radosław Gawlik
Adrian Kowalski
Aureliusz Leżeński
Barbara i Tomasz Sadowscy, Barka
Wacław Idziak
Katarzyna Winkowska-Nowak
Krzysztof Konieczny
Krzysztof Stanowski
Elżbieta Szwałkiewicz
Paweł Łukasiak
 

Warszawa, 4 stycznia 2016