KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Mamy wyniki! Potrzeby małych dzieci w diagnozach 8 organizacji

69Jesień 2016 r. był dla organizacji z woj. mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego intensywnym czasem pytań i zbierania odpowiedzi. Przeprowadzone przez nie partycypacyjne diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi wskazały jaka jest oferta dla rodzin i dzieci, jakimi działaniami rodziny i dzieci są zainteresowane i jakich im brakuje.

 

Czego się dowiedzieliśmy:

Od dzieci
Ulubione zabawki dzieci – to pojazdy, maszyny, najmniej ulubione – to książki.
Dzieci w bibliotece – biblioteka rzadko była wymieniana jako dobre miejsce na ciekawe spędzanie wolnego czasu
Dzieci lubią się bawić z rówieśnikami – szczególnie w zabawy tematyczne. Zabawa na świeżym powietrzu i oglądanie bajek podzieliły odpowiedzi dzieci odnośnie formy spędzania wolnego czasu. Jednak, jeśli dzieci będą miały do wyboru oglądanie telewizji lub zabawę w grupie rówieśników na dworze, wybiorą zabawę z dziećmi.

Od rodziców

Dzieci najczęściej spędzają czas na zabawach ruchowych z rówieśnikami. Z dorosłymi dzieci lubią chodzić na spacery i wycieczki. Dla rodziców taka forma spędzania czasu, to najlepszy wypoczynek.
Dorośli potrzebują wsparcia specjalistycznego (logopedy, psychologa, stomatologa) dla swoich dzieci oraz warsztatów umiejętności rodzicielskich dla siebie samych. Jednak główną potrzebą rodziców jest wygospodarowanie czasu wolnego dla dziecka oraz odpoczynek.
Na zajęcia dodatkowe rodzice wybraliby się najchętniej po południu.
Nie dla wszystkich rodziców jest znana oferta zajęć dla dzieci i rodzin w ich okolicy, ale są zainteresowani otrzymywaniem informacji  o tej ofercie.
Koszty i bliska odległość miejsca zajęć od miejsca zamieszkania mają duży wpływ na decyzję o uczestnictwie w dodatkowych formach aktywności dla rodzin.
Brakuje placów zabaw.

Od nauczycielek, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi

Najcenniejsze dla dzieci jest rozwijanie samodzielności.
Wg nauczycieli dzieci mają niskie poczucie własnej wartości.
Wg nauczycieli dzieciom najbardziej są potrzebne i najbardziej chciałyby uczestniczyć w zajęciach ruchowych i artystycznych.

 

Pełne raporty z przeprowadzonych diagnoz będą wkrótce dostępne na stronie www.frd.org.pl
Diagnozy zostały przeprowadzone w ramach projektu „Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich