KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

“Mała głowa mądrości chowa – KONKURS

– Jaskółka jest zwierzęciem, tylko że w powietrzu.
– Porodem nazywamy wydalenie organizmu na powierzchnie ziemi.
– W lesie rosną różne drzewa, a mianowicie wysokie, średnie i małe.
– Ludzie pierwotni żywili się łonem natury.
– Lód to więzienie dla wody.

…to tylko wybrane mądrości małych dzieci.

W oparciu o naszą filozofię, wizję dziecka oraz m.in. o słowa Korczaka: “Nie – czy mądre, raczej – jak mądre”, zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie “Mała głowa mądrości chowa”.

Wierzymy, że wszyscy, którzy mają do czynienia z małymi dziećmi, prędzej czy później zachwycą się wyrażona przez nie błyskotliwą uwagą, fascynującą obserwacją, ciekawą historią czy złotą myślą. Uważamy, że takie myśli mogą być dla nas dorosłych inspirujące i pokazywać nam nowe spojrzenie na rzeczywistość.

Zadanie konkursowe: Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie, w którym przedstawicie Państwo – we współpracy z dzieckiem lub samodzielnie – „mądrości życiowe” usłyszane od dzieci poniżej 5. roku życia.
Forma: Zdjęcie z opisem, komiks, rysunek, spisana opowiastka lub każda inna forma, która Państwa zdaniem opisuje najlepiej „mądrość życiową” dziecka.
Do opisu prosimy dołączyć imię autora lub autorki cytatu, wiek, miejscowość i miejsce lub okoliczności „zdarzenia”. Prace prosimy wysyłać na adres e-mail fundacjakomenskiego@gmail.com do 5 maja 2015 roku. Wyniki konkursu ogłosimy do 15 maja.

Jury: Do konkursowego Jury zaprosimy pięcioro dzieci w wieku od 5 do 10 lat, które poprosimy o wybranie 10 najciekawszych dla nich prac.

Nagrodami będą upominków ze zbiorów naszej Fundacji, dotyczące wiedzy o rozwoju i edukacji małych dzieci oraz zabawki, gry i książeczki dla dzieci.

Fundacja Komeńskiego
KRS: 0000166381
ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa
Wspieraj z nami rozwój małych dzieci i przekaż nam swój 1%

Dołącz do wydarzenia na facebooku

Ponieważ chcemy upowszechniać wyniki konkursu, prosimy o dołączenie do prac w treści przesyłanej wiadomości niniejszą klauzulę:

Ja, wyżej podpisana/y udzielam niniejszym zezwolenia Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego na rysunkach, fotografiach, filmach i innych, w ramach nadesłanej pracy. Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie mojego dzieła w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nadesłanych na potrzeby Ogólnopolskiego Konkursu, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).