KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Konkurs „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

Zachęcamy do udziału w konkursie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na projekty edukacyjne realizowane we współpracy z dziećmi i młodzieżą pn. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”. Konkurs adresowany jest do uczelni wyższych, szkół, placówek, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Ideą planowanej przez Stowarzyszenie inicjatywy jest kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie wrażliwości na różnego rodzaju odmienność, w szczególności kulturową, etniczną i religijną.

Więcej informacji znajdziecie tu.