KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Już w najbliższy weekend II OSEA – Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej, w Warszawie!

W Warszawie już w najbliższy weekend 19-20 marca na II OSEA Ogólnopolskie Spotkania Edukacji Alternatywnej – https://oseawarszawa.wordpress.com/ odbędzie się m.in. sesja o organizacjach zrzeszających i wspierających edukację alternatywną. Będzie mowa o tych, które istnieją, działają oraz o Zrzeszeniu Edukacji, jakie ma powstać w maju.

OSEA zaprasza do przesyłania informacji o zainteresowanych organizacjach, dzięki czemu powstanie bardziej kompletna ich baza, którą zostanie opublikowana i będzie aktualizowana, by ruch edukacji prężniej mógł współpracować. Kontakt: kooperatywagrochowska@gmail.complakat_osea

OSEA to spotykania w szerokim gronie osób zaangażowanych w różnorodne alternatywne nurty w edukacji, wdrażających innowacyjne zmiany w edukacji systemowej i poza nią.
Spotkania mają na celu stworzenie okazji do dyskusji, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i współpracy w środowisku edukacji alternatywnej.
Zapraszamy rodziców, edukatorów, nauczycieli i wszystkich którym zależy na realnym wpływie na edukację. Rozmawiamy o edukacji domowej w domu, o zakładaniu i organizacji wolnych szkół, o pracy alternatywnych szkół będących w systemie, o współpracy i o zdobywaniu funduszy.
Gościem specjalnym będzie Andre Stern. Promujemy ruch alternatywny wobec konwencjonalnej edukacji, która naszym zdaniem nie odpowiada na potrzeby dzieci. Dyskutujemy o celach, sposobach działania i potrzebach naszych i różnorodnej społeczności, którą tworzymy.
Więcej: https://oseawarszawa.wordpress.com/