KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Gratulujemy naszym samorządowcom!

Teresa Kot – wójt Gminy Jastków oraz Elżbieta Wróbel – wójt Gminy Niwiska zostały finalistkami pierwszej edycji europejskiej Nagrody dla Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Awards) za najlepsze projekty z dziedziny polityki służące dobru społecznemu.

Obie gminy otrzymały nominacje w  kategorii I. Cywilizacja (sztuka, edukacja, nauki ścisłe i społeczność europejska). Gmina Jastków otrzymała nominację za projekt „Akademia Kultury”  – zajęcia edukacyjne dla dzieci, które nie mają dostępu do przedszkola. Projekt wyrósł z naszego programu „Gdy nie ma przedszkola” wyrównującego szanse edukacyjne dzieci na wsi.

Gmina Niwiska otrzymała nominację za projekt „Szkoła Muzyczna na wsi”.  Pomagaliśmy gminie w opracowaniu partycypacyjnej strategii wyrównywania szans edukacyjnych – powołanie szkoły muzycznej było odpowiedzią samorządu na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

Nagroda jest sztandarowym projektem Innovation in Politics Institute, który stawia sobie za cel gruntowną poprawę działań politycznych w Europie. 1022 jurorów reprezentujących wszystkie kraje Europy nominowało 589 innowacyjnych projektów, spośród których wybrano 80. finalistów  – najbardziej kreatywnych i odważnych polityków w Europie. Ceremonia przyznania nagród dziewięciu zwycięzcom odbędzie się podczas uroczystej Gali w Wiedniu 6 grudnia 2017r.

Więcej https://www.innovationinpolitics.eu