KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Diagnoza potrzeb małych dzieci w mieście i gminie Piaseczno – zapraszamy do współpracy!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno do udziału w projekcie, którego celem jest partycypacyjne przeprowadzenie diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi.
Diagnoza partycypacyjna będzie tworzona we współpracy władz samorządowych i mieszkańców. Rodzice i wszystkie inne osoby zainteresowane wspieraniem rozwoju małych dzieci mogą włączyć się w prace nad diagnozą. Efektem diagnozy będzie raport z rekomendacjami, który pomoże zaplanować nowe rozwiązania dla dzieci i rodziców odpowiadające na ich konkretne potrzeby.
Zapraszamy do kontaktu:
Ewa Misztal, tel.: 22 756 72 63, e-mail: ewa.misztal@mgops.piaseczno.eu
Organizacja bierze udział w projekcie  „Wzmocnienie Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci” realizowanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich