KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Czego potrzebują rodziny z małymi dziećmi? Przyjdź na szkolenie z diagnozy potrzeb!

fot_premdDiagnozy potrzeb dzieci przynoszą organizacjom niemal same korzyści!

Diagnoza społeczna to badanie społeczności lokalnej, które służy poznaniu jej potrzeb i oczekiwań. Celem diagnozy jest poznanie potrzeb, oczekiwań i problemów społecznych w odniesieniu do sprawy, którą się zajmujemy- w naszym przypadku są to MAŁE DZIECI!

Wraz z Federacją Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci zapraszamy serdecznie na

  • SEMINARIUM do Ostrołęki 20 września 2016 roku
  • oraz na SZKOLENIE do Warszawy 22 września 2016 roku

wszystkie zainteresowane NGOsy z Mazowsza, gdzie dowiemy się wszystkiego o diagnozach!

Przeprowadzając diagnozę partycypacyjną, sięgamy do wiedzy i doświadczeń ludzi tworzących daną społeczność, ekspertów, a także organizacji i instytucji związanych z daną społecznością. Pamiętamy o dotarciu do ważnych, ale często wykluczanych grup mieszkańców – takich, których głos często nie jest brany pod uwagę, chociażby dzieci, młodzież czy seniorzy.

Któż jest bliżej tych potrzeb, niż organizacje pozarządowe, społecznicy w nich działający?

Jak dobrze przeprowadzić diagnozę? Jak ją odpowiednio zaplanować i o czym pamiętać?

Zapraszamy Was w imieniu Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci na seminarium do Ostrołęki, by dowiedzieć się więcej o diagnozie, a także na szkolenie do Warszawy. Zwracamy koszty dojazdu

Prosimy rezerwować daty spotkania: 20 września, wtorek w godzinach 11:00- 16:00 spotykamy się  w Urzędzie Miasta Ostrołęka, a 22 września widzimy się w Warszawie.

Będziemy rozmawiać o korzyściach z prowadzenia diagnoz partycypacyjnych, szczególnie w obszarze badania potrzeb małych dzieci w społecznościach.

SEMINARIUM BEZPŁATNE DLA NGO Z MAZOWSZA- ZAPRASZAMY!

Z wszelkimi pytaniami zapraszamy pod adres mailowy: federacja.premd@gmail.com oraz pod nr tel. 22 881 15 80 od poniedziałku do czwartku.

Więcej informacji na stronie: www.premd.org.pl

Seminarium i szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Lokalne działania NGO na rzecz małych dzieci na Mazowszu” realizowanego przez Federację Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W projekt zaangażowana jest na zasadach wolontariatu Fundacja Rozwoju Dzieci.

MAZOWSZE