KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Aktywni seniorzy – aktywna społeczność, czas podsumowań

Z końcem listopada zakończył się również projekt “Aktywni seniorzy-aktywna społeczność”. Projekt realizowaliśmy w 4 gminach w Polsce. Naszym celem było zaangażowanie seniorek i seniorów w życie lokalnej społeczności. Przygotowaliśmy seniorki do współprowadzenia zajęć dla małych dzieci oraz do zaangażowania się w życie lokalnej społeczności w ramach wolontariatu.

66 seniorek i seniorów zaangażowało się w realizację projektu. Wspierało ich w tym 20 przedstawicielek lokalnych instytucji (np. przedszkoli, bibliotek), w których seniorki przeprowadziły ponad 90 zajęć dla małych dzieci. W sumie ponad 190 osób uczestniczyło w spotkaniach podsumowujących projekt w 4 gminach.

Przedstawiamy wybrane wnioski z raportu ewaluacyjnego.

  • Projekt zdecydowanie przyczynił się do zwiększenia aktywności społecznej seniorów w czterech gminach, ich zaangażowania się w działania społeczne i do integracji międzypokoleniowej. W gminach poprawiła się również oferta edukacyjno-kulturalna dla mieszkańców, w tym szczególnie dla małych dzieci.
  • Projekt przyczynił się do rozwoju osobistego seniorów – było to możliwe dzięki szkoleniom i nawiązaniu kontaktów z lokalnymi instytucjami. Udało się zaktywizować seniorów, którzy zaczęli wychodzić ze swoich domów, spotykać się z innymi ludźmi, nie tylko ze swojej grupy wiekowej. Stali się oni bardziej otwarci, uwierzyli we własne możliwości. Przekonali się, że ich doświadczenia i kompetencje mogą być przydatne dla społeczności.
  • Projekt był też cennym doświadczeniem dla dzieci, z którymi spotykali się seniorzy. Zajęcia, mimo początkowych obaw obu stron, dały dzieciom możliwość poznania nowych tematów, zdobycia nowych umiejętności i rozwoju zdolności manualnych. Te zajęcia były też dla dzieci okazją na to, by pozytywnie nastawione do nich osoby dorosłe poświęciły im czas i uwagę (na co nie zawsze mają czas rodzice czy opiekunowie w placówkach).
  • Należy podkreślić znaczenie projektu dla instytucji lokalnych i dla samorządu oraz dla rozwoju społeczności, gdzie projekt był realizowany. Z punktu widzenia instytucji włączenie seniorów przyczyniło się do uatrakcyjnienia ich oferty (dodatkowe, nietypowe zajęcia), zdobycia nowych zasobów do pomocy w bieżących działaniach, ale też do promocji tych instytucji w lokalnym środowisku. Natomiast z punktu widzenia samorządu projekt pokazał nowe możliwości angażowania i aktywizowania seniorów. Przedstawiciele władz samorządowych pozytywnie oceniają projekt i deklarują kontynuowanie tego typu wsparcia dla seniorów.
  • Zdaniem wszystkich badanych projekt powinien być kontynuowany i upowszechniany. Seniorzy w większości deklarują, że będą dalej angażować się we współpracę z instytucjami, z którymi nawiązali relacje w projekcie. Ważne jest tu pozytywne nastawienie tych instytucji, które też zadowolone są ze współpracy. W dodatku seniorzy widzą potrzebę dalszego samorozwoju, chcieliby brać udział w kolejnych szkoleniach, co może być punktem wyjścia dla Fundacji Rozwoju Dzieci do kolejnych tego typu projektów.

Zachęcamy kolejne gminy do włączenia w swoje działania seniorek i seniorów!