KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

5-6 listopada odwiedziliśmy dwie gminy realizujące projekt “Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem” na Podkarpaciu.

5 listopada w Zarzeczu spotkałyśmy się z lokalną koordynatorką, osobami pracującymi nad opracowaniem i wdrożeniem planu gminy oraz animatorkami odwiedzającymi rodziny i prowadzącymi zajęcia dla małych dzieci z rodzicami. Na spotkanie przybyły również Mamy, które wraz ze swoimi pociechami uczestniczą w zajęciach. W Zarzeczu zajęcia dla dzieci w wieku 0-3 lata to nowa oferta, Mamy były bardzo zadowolone z takiej formy zajęć a ich dzieci nie mogą doczekać się kolejnych spotkań!

Sąsiednią gminę Przeworsk odwiedziłyśmy 6 listopada. Na pierwszym spotkaniu miałyśmy przyjemność porozmawiać z Panem Wójtem Danielem Krawcem, Panią Dyrektor GOPS Barbarą Oleksiewicz oraz lokalną koordynatorką Justyną Solarz, którzy sprawują pieczę nad realizacją planu działań gminy. Następnie porozmawiałyśmy z pozostałymi osobami realizującym działania z planu oraz z animatorkami. Miałyśmy też niezwykłą przyjemność uczestniczyć w kawałku spotkania Grupy Zabawowej w Urzejowicach.

W obu gminach dostrzegamy zrozumienie dla idei współpracy instytucji działających na rzecz rodzin z małymi dziećmi a wszystkie przewidziane w projekcie działania są realizowane.